DR. SC. ANA BABIĆ PERHOČ

Terapijski potencijal peroralno primijenjene galaktoze za kognitivne i metaboličke promjene u dvama eksperimentalnim modelima Alzheimerove bolesti

Alzheimerova bolest najčešći je neurodegenerativni poremećaj u ljudi povezan s progresivnim gubitkom pamćenja koji pogađa 47 milijuna ljudi u svijetu i 80.000 u Hrvatskoj. Nedavne studije pokazuju da je Alzheimerova bolest stanje povezano s inzulinskom rezistencijom u mozgu i hipometabolizmom glukoze prisutnim već u ranijim fazama bolesti. Dostupna terapija za Alzheimerovu bolest isključivo je simptomatska, te su potrebne nove terapijske strategije koje bi usporile i/ili zaustavile napredak neurodegeneracije i demencije. Tvari koje bi mogle imati učinak na snižene razine glukoze u mozgu i moždanu inzulinsku rezistenciju istražuju se kao potencijalna terapija Alzheimerove bolesti. Cilj ovog istraživanja jest ispitati oralnu galaktozu kao novi terapijski pristup u eksperimentalnom modelu sporadične Alzheimerove bolesti (model izazvan intracerebroventrikularnom primjenom toksina streptozotocina; STZ-icv štakorski model) i familijarne Alzheimerove bolesti (Tg2576 transgenični model miša s prekomjernom ekspresijom beta-amiloida). Preliminarni pokusi s oralnom galaktozom pokazali su da ona uspješno sprječava razvoj kognitivnog deficita u STZ-icv modelu, a ovo će istraživanje ispitati terapijske učinke oralne galaktoze u modelima sporadične i familijarne Alzheimerove bolesti u ranom i kasnom stadiju bolesti s već razvijenim kognitivnim i drugim obilježjima Alzheimerove bolesti. Istražit će se mogući mehanizmi terapijskog učinka na razini metabolizma glukoze u mozgu i stimulacije djelovanja glukagonu sličnog peptida 1. Rezultati ovog istraživanja dat će nova znanja o metaboličkim aspektima patofiziologije Alzheimerove bolesti. Obzirom na neuspješan razvoj novih lijekova usmjerenih na amiloidnu ili tau patologiju, rezultati će također doprinijeti istraživanju novog pristupa u liječenju ove bolesti temeljenog na jednoj multimodalnoj tvari; nutrijentu koji cilja na više zahvatnih točaka.

Više o Aninoj temi pročitajte ovdje.

Mentor: prof. dr. sc. Melita Šalković-Petrišić, dr. med.

Natječajni rok: DOK-2015-10

Ana Babić Perhoč (Pula, 1988.) diplomirala je farmaciju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. Nakon ljekarničkog staža, tri godine radila je u Plivi Hrvatska kao stručnjak za farmakovigilanciju u Tevinom centru za periodička izvješća i upravljanje rizicima. Od siječnja 2017. radi kao doktorand/asistent na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu HRZZ istraživačkog projekta „Terapijski potencijal oralne galaktoze u eksperimentalnoj Alzheimerovoj bolesti“ voditeljice prof.dr.sc. Melite Šalković-Petrišić. Suradnik je i na aktualnom HRZZ projektu mentorice, „NutrientGLP-1“, te u projektu Znanstvenog centra izvrsnosti ZCI-Neuro, te je sudjelovala u sveučilišnim projektima i u DAAD kolaborativnom projektu sa Sveučilištem u Würzburgu.