Praćenje projekata

Hrvatska zaklada za znanost  za sve projekte koje financira organizira i sustavno praćenje i nadgledanje projektnih aktivnosti, trošenje  sredstava te poštivanje ostalih ugovornih obveza. Za projekte trajanja duže od godine dana jednom se godišnje podnosi periodično izvješće o napretku i financijskom poslovanju. Nakon završetka projekta voditelji moraju Zakladi podnijeti završno izvješće. Za projekte trajanja do 12 mjeseci, vrijeme i način podnošenja periodičnog i završnog izvješća propisani su natječajem i ugovorom o dodjeli sredstava. Sva izvješća se podnose na propisanim obrascima, a nakon vrednovanja, slijedom rezultata, Upravni odbor odlučuje o daljnjem financiranju projekta.

Možete preuzeti Priručnik za praćenje financiranih projekata koji je važeći od 1. studenoga 2018. godine.
 

Od 1. rujna 2017. godine periodična, završna i izvanredna izvješća podnose se isključivo putem SPP sustava.

Upute za korištenje sustava za praćenje projekata

Priručnik za praćenje financiranih projekata do 31. listopada 2018. godine