Otvoreni natječaji

Natječaj QuantERA 201921. studenoga 2018.

Natječaj QuantERA 2019


Mreža QuantERA (ERA-NET Cofund in Quantum Technologies) objavljuje drugi poziv na podnošenje prijedloga u području kvantnih tehnologija. Podneseni prijedlozi trebali bi biti primjer suradnje i višedisciplinarnosti u naprednoj znanosti i/ili najsuvremenijem inženjerstvu, koji imaju potencijal za pokretanje ili poticanje novih smjerova razvoja kvantnih tehnologija, čime će se Europi omogućiti da ubrzo preuzme vodeću ulogu u tim perspektivnim područjima tehnologija budućnosti.

Projektni prijedlozi trebali bi obuhvaćati jedno od sljedećih područja ili više njih:
 1. kvantna komunikacija
 2. kvantna simulacija
 3. kvantno računanje
 4. kvantne informacijske znanosti
 5. kvantno mjeriteljstvo.
Dostupna financijska sredstva: oko 20 milijuna EUR (HRZZ sudjeluje u natječaju s 200.000 EUR).

Postupak prijave i vrednovanja: Projektne prijedloge podnose konzorciji koji se sastoje od istraživača/istraživačkih skupina iz barem tri države koje sudjeluju u Natječaju QuantERA 2019, a prijave se podnose u jednom koraku (istovremeno se podnose skraćeni prijedlog i konačni prijedlog).

Koordinator konzorcija skraćene i konačne prijedloge ispunjava na obrascima koji se nalaze u nastavku, a podnosi ih putem sustava ESS, koji će biti dostupan na mrežnim stranicama QuantERA-e u prosincu 2018. Koordinator u sustav ESS unosi opis projekta te administrativne i financijske podatke o projektu.

Prijedlozi će se vrednovati na temelju sljedećih kriterija:
 1. izvrsnost
 2. učinak
 3. kvaliteta i učinkovitost provedbe.
Rok za podnošenje skraćenih i konačnih prijedloga je 18. veljače 2019. u 17.00 CET.

Zemlje koje sudjeluju u natječaju: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Danska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Norveška, Poljska , Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Cilj je QuantERA-e širenje izvrsnosti u istraživanjima u cijelom europskom gospodarskom prostoru. Stoga se konzorciji potiču da uključe partnere iz novih zemalja članica EU-a i zemalja kandidatkinja koje sudjeluju u natječaju: Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Latvije, Litve, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Turske.

Za više informacija posjetite službenu objavu Natječaja 2019 na sljedećoj poveznici. Svi relevantni dokumenti nalaze se u nastavku:
Alat za pretraživanje potencijalnih partnera (Partner Search Tool): QuantERA je osigurala poseban mrežni prostor za umrežavanje partnera. Ako želite objaviti projektnu ideju, registrirajte se na sljedećoj poveznici: https://ncn.gov.pl/partners/quantera2/.

Konzorcij QuantERA organizirat će skup u cilju informiranja i umrežavanja, koji će se održati 5. prosinca 2018. u Beču tijekom događanja ICT 2018. Mjesto i vrijeme održavanja tog događanja je Austria Center Vienna (Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220, Beč), prostorija L8 od 14:30 do 16:00. Zainteresirani znanstvenici i dionici mogu se registrirati za događanje na sljedećoj poveznici.

Upute za voditelje istraživačkih skupina iz Hrvatske u okviru projektnog konzorcija (hrvatski prijavitelji), u kojima su navedeni uvjeti koje moraju ispuniti i dokumentacija koju će morati dostaviti Hrvatskoj zakladi za znanost nakon podnošenja projektnog prijedloga od strane cijelog konzorcija nalaze se u nastavku:
Svim se partnerima u projektnim konzorcijima preporučuje da provjere nacionalne kriterije i uvjete prihvatljivosti koje propisuje organizacija iz njihove zemlje jer su u njima navedene važne informacije, kao što su informacije o ispunjavanju tablica proračuna.

Za dodatne informacije možete se obratiti sljedećim osobama:

Informacije o cjelokupnom Natječaju QuantERA 2019:
 • Jérôme Lasne (Agence Nationale de la Recherche, ANR), e-mail: jerome.lasne@anr.fr, tel. +33 (0)1 73 54 83 38
Koordinator konzorcija QuantERA, National Science Centre (NCN), Poljska
Hrvatski prijavitelji sa svojim se upitima mogu obratiti izravno Hrvatskoj zakladi za znanost
 • Kristina Kotiščak (voditeljica Odjela za međunarodne programe i fondove), e-mail: kristinak@hrzz.hr
 • Dario Lečić (Koordinator međunarodnih natječaja), e-mail: dario@hrzz.hr.

 

QuantERA Call 2019


QuantERA Network is pleased to announce its 2nd call for proposals in the field of quantum technologies. Submitted proposals should explore collaborative advanced multidisciplinary science and/or cutting-edge engineering with the potential to initiate or foster new lines of quantum technologies and help Europe grasp leadership early on in promising future technology areas.
Thematic scope of proposals should include one or more of the following areas:
 1. Quantum communication
 2. Quantum simulation
 3. Quantum computation
 4. Quantum information sciences
 5. Quantum metrology sensing and imaging
Funding: ca. EUR 20 M

Application and evaluation procedure: A one stage application procedure (joint submission of short and full proposals) will be open for consortia composed of researchers from at least three countries participating in the QuantERA Call 2019.
The coordinator compiles a short and a full proposal using the templates available below and submits them via the Electronic Submission System (ESS): she or he uploads the project description in the ESS and enters the administrative and financial project data in the ESS. The ESS will be open in late December 2018.

Proposals will be evaluated according to the following criteria:
 1. Excellence,
 2. Impact,
 3. Quality and efficiency of the implementation.
The deadline for submitting short and full proposals is February 18th, 2019, 17.00 Central European Time.

Participating countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom.

QuantERA aims at spreading research excellence throughout the whole European Research Area. Therefore, proposal consortia are encouraged to include partners from the widening countries participating in the call: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia and Turkey.

Partner Search Tool: QuantERA has secured a dedicated networking space. To share your project idea please register at https://ncn.gov.pl/partners/quantera2/.

Info & networking session will be organized by the QuantERA consortium on December 5th, 2018 during the ICT 2018 Event in Vienna. The event will take place in the Austria Center Vienna (Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220, Wien) in Room L8 from 14.30 until 16.00. Interested researchers and stakeholders can register for the event here.

For details please refer to the QuantERA Call 2019 Announcement. All relevant documents are provided below:
Guidelines for Principal Investigators (Croatian applicants), which include the conditions to be met and the documentation that will have to be submitted to the Croatian Science Foundation after submission of the consortium project proposal, are as follows:
All applicants are advised to check the relevant national eligibility criteria and requirements, as those provide important information, for instance on how to fill out the budget tables.

If you have any question regarding the national eligibility rules, please contact a respective National/ Regional Funding Organisation. For national contacts in the QuantERA countries, please see the QuantERA Call 2019 Announcement.

For further information, please contact:

Call Information:
 • Mr. Jérôme Lasne (Agence Nationale de la Recherche, ANR), e-mail: jerome.lasne@anr.fr, tel. +33 (0)1 73 54 83 38
QuantERA Coordinator, National Science Centre (NCN), Poland
Croatian Principal Investigators should contact the Croatian Science Foundation directly: 
 • Kristina Kotiščak (Head of the International Programmes and Funds Department), e-mail: kristinak@hrzz.hr
 • Dario Lečić (International Programmes Coordinator), e-mail: dario@hrzz.hr.