Dokumenti

USTROJ

NORMATIVNI AKTI


Akti doneseni do 2013. godine:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

REVIZORSKA IZVJEŠĆA I ZAPISNICI O PROVEDENOM NADZORU

PLANIRANJE AKTIVNOSTI


JAVNA NABAVA

U skladu s obvezom utvrđenom člankom 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) Hrvatska zaklada za znanost objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije zaključiti ugovor o javnoj nabavi.
 
 1. Treća izmena plana nabave za 2018. godinu
 2. Druga izmena plana nabave za 2018. godinu
 3. Prva izmjena plana nabave za 2018. godinu
 4. Plan nabave za 2018. godinu
 5. Druga izmjena plana nabave za 2017. godinu
 6. Izmjena Plana nabave za 2017. godinu
 7. Plan nabave za 2017. godinu
 8. Plan javne nabave za 2016. godinu
 9. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova (pročišćeni tekst)
 10. Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova
 11. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave robe, usluga i radova
  1 - Zahtjev za dostavu podataka za izradu Plana nabave
  2 - Zahtjev za izmjenu-dopunu Plana nabave
  3 - Zahtjev za pokretanje postupka nabave
  4 - Poziv na dostavu ponude
  5 - Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda
 12. Plan javne nabave za 2015. godinu
 13. Plan javne nabave za 2014. godinu
 14. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini
 15. Odluka o izmjenama i dopunama Plana javne nabave za 2013. godinu
 16. Odluka o dopuni Plana javne nabave za 2013. godinu
 17. Plan javne nabave za 2013.godinu 
 18. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini
 19. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 20. Registar ugovora jednostavne nabave za 2018. godinu
 21. Registar ugovora jednostavne nabave za 2017. godinu