Otvoren natječaj Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti (IPS-2020-01)


Temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela slovensko – hrvatskih istraživačkih projekata. Tekst natječaja i natječajna dokumentacija dostupni su u kategoriji Otvoreni natječaji.