Odgovori na upite IP 2019

Svi upiti vezani uz natječaj „Istraživački projekti“ zaprimaju se na adresu istrazivacki@hrzz.hr.

Odgovori na sve upite pristigle od četvrtka u 9:00 sati do ponedjeljka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost utorkom poslije 14:00 sati, a odgovori na upite pristigle od ponedjeljka u 9:00 sati do četvrtka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost petkom poslije 14:00 sati.

Odgovori će biti objavljeni poštujući anonimnost autora upita te povjerljivost podataka u upitu.

Sljedeći odgovori bit će objavljeni 26. ožujka 2019.

Uvjeti natječaja
Prihvatljivi voditelji i suradnici
Radni plan
Financijski plan
 

Uvjeti natječaja


22. 03. 2019.

 

P: Još uvijek se čeka odobrenje raspisivanja natječaja (ako i bude odobren, vjerojatno neće biti do 30.4., nadamo se do 31.12.). Da li se može predvidjeti sudjelovanje na HRZZ projektu do dva doktoranda (terenski rad, diseminacija na kongresima) bez obzira što još nisu u radnom odnosu?
O: Da.

 

P: Molim vas da li projekt Hrvatske zaklade može prijaviti stručni savjetnik (ili suradnik) s doktoratom znanosti, jasno ako dekan Fakulteta se složi s istraživačkim projektom. Inače, istraživači su znanstveni suradnici, viši znanstveni suradnici i znanstveni savjetnici (na vlastiti zahtjev) u stalnom radnom odnosu (brisan naziv ustanove). Da li je mogućnost prijave projekta Hrvatske zaklade za znanost vezana uz radno mjesto na kojem rade osobe koje prijavljuju projekt. Vaši odgovori potencijalno će značajno povećati kompetitivnost i istraživačke mogućnosti naše grupe.
O: Voditelji projekta moraju zadovoljavati uvjete navedene u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 4 i 5.

 

P: 1. Da li je moguće zaposliti doktoranda na trošak projekta ili je samo školarina prihvatljivi trošak?
2. Da li je nužno da na projektu bude zaposlen poslijedoktorand?
O: 1. – 2. Odgovori se već nalazi na mrežnoj stranici Zaklade.

 

P: U tekstu natječaja za Istraživačke projekte IP-2019-04, str. 6/7 navedeno je da je, uz ostalo, nužno u popratnoj dokumentaciji dostaviti obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje za HRZZ:
· Predlagatelji koji su podnijeli projektni prijedlog na prethodni natječaj HRZZ-a, a koji su negativno vrednovani trebaju uz podneseni projektni prijedlog na ovaj natječaj priložiti dokument (Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje
HRZZ-a). 
Zanima me smatra li se ponovnom prijavom projektnog prijedloga slučaj kada se prijava negativno vrednovanog projektnog prijedloga prijavljena na posljednjem natječaju unutar jednog znanstvenog područja, sada planira prijaviti u drugome znanstvenome području? Da li je i u tome slučaju nužno u popratnoj dokumentaciji priložiti Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a ?
O: Potrebno je priložiti Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a neovisno o prijavi u drugom znanstvenom području.

 

P: 1. Na istraživačkom projektu planiramo zaposliti postdoktoranta. To je kolega koji je doktorirao u našoj ustanovi i bavi se područjem koje je bitan dio našeg projekta. Zanima me da li kod navođenja suradnika navodimo i njegovo ime i prezime i kako ga nazivamo (suradnik poslijedoktorant ili samo poslijedoktorant). Kako ga navodimo u radnom planu, da li koristimo inicijale ili samo kraticu (P)? Kako ga navodimo u tablici u dijelu C (Istraživačka grupa)? Da li se smije navesti ime i prezime tog postodoktoranta kojeg želimo na projektu, budući da se ta osoba bavi usko specijaliziranim područjem i svakako ga želimo angažirati.
P: 1. Treba li se osoba koja bi bila zaposlena kao poslijedoktorand registrirati u EPP sustav i trebam li ispuniti sve podatke za tu osobu, ili trebam ispunjavati obrasce u kojemu ću samo opisati što se očekuje od te osobe i kakve bi ona morala imati kvalifikacije? To pitam jer sam pronašla u odgovorima na pitanja s već zaključenih projekata sljedeće (citiram): "Budući da je za zapošljavanje poslijedoktoranda organizacija na kojoj se provodi projekt obvezna provesti javni natječaj za zapošljavanje te se očekuje zapošljavanje najboljeg kandidata, o čemu obavještava HRZZ, u projektnoj dokumentaciji nije moguće navođenje imena i prezimena poslijedoktoranda."
2. Zašto u obrascu pod brojem 6 i naslovom Financijski plan, odjeljak 4 (Diseminacija i suradnja) na str. 29 među nedopuštenim troškovima piše da nisu dopušteni troškovi za monografiju, autorsku knjigu, zbornik radova itd. Ako je tijekom istraživanja planirano napisati monografiju ili autorsku knjigu, a tema joj je tema istraživanja unutar projekta, nije li logično da se troškovi izrade i tiska te knjige mogu navesti u financijskome planu ?
3. Može li se (ili baš nije preporučljivo) prijaviti istraživački projekt u kojemu bi bila samo dva istraživača, voditelj i poslijedoktorand?
O: 1. S obzirom na to da se zapošljavanje poslijedoktoranda provodi javnim natječajem i da u vrijeme prijave projekta poslijedoktorand nije poznat, u prijavnoj je dokumentaciji potrebno, umjesto imena i prezimena poslijedoktoranda, upisati slovnu oznaku - P.
2. Troškove diseminacije i suradnje moguće je pokriti sukladno prihvatljivim troškovima navedenim u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 28 i 29.
3. Broj članova istraživačke grupe nije definiran, ali mora odgovarati predviđenim projektnim aktivnostima. Procjenu opravdanosti veličine istraživačke grupe dat će panel za vrednovanje za svaki pojedini projekt. Upućujemo Vas da se upoznate sa ciljevima programa navedenima u tekstu natječaja Istraživački projekti.

 

P: Vezano za ispunjavanje obrasca PONOVLJENA PRIJAVA i objašnjenja koje je u njemu naznačeno da ga je potrebno ispuniti ukoliko je riječ o ponovljenoj prijavi projekta na natječaje HRZZ-a nisam uspio shvatiti dali sam ga obavezan ispuniti.
Naime, na natječaj IP-2019-04, želio bi prijaviti nešto izmijenjeni, ali sličan istraživački projekt koji je bio prijavljen na Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017-2023, u siječnju 2018. godine. Prijavu je elektronskim putem švicarskoj nacionalnoj znanstvenoj fondaciji podnijela švicarska strana, tako da mi detaljni komentari recenzenta/panela nisu poznati, a projekt u konačnici nije prihvaćen za financiranje.
Trebam li i u kakvom obimu ispuniti obrazac?  Trebam li u njemu navesti osnovne razlike i sličnosti s prihodno prijavljenim projektnim prijedlogom?
O: U ovom slučaju nije potrebno dostaviti Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a.

 

P: U tekstu natječaja za istraživačke projekte, na strani 3, u drugoj točci, stoji da predloženi voditelj projekta mora biti sa: " dokazanim uspješnim mentorstvom mladih istraživača".
Kako ovu kvalifikaciju nisam posve jednoznačno pročitao, molim da mi pojasnite misli li se pri tome da voditelj treba biti dokazani uspješni mentor doktoranda, ili nešto drugo?
U slučaju da se zaista radi o doktorandima, to će mi biti eliminacioni kriterij za prijavu koju pripremam jer sam  na natječaju HRZZ "Projekt razvoja karijera mladih istraživača" tek sada dobio prvo voditeljstvo doktoranda.
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 5, među ostalim navedenim kriterijima, očekuje se da prijavitelj projektnog prijedloga ima iskustvo u vođenju istraživačke grupe i sposobnost uključivanja mladih znanstvenika u istraživanje. Ne radi se o eliminacijskom kriteriju no možete navesti da ste dobili doktoranda. 

 

P: Zanimalo bi me da li suradnik na Istraživačkom projektu trenutačno otvorenog natječaja može biti voditelj Uspostavnog projekta koji završava u rujnu 2019. godine?
O: Može.

 

P: Vezano uz popunjavanje obrasca za ponovnu prijavu naveli ste u jednom odgovoru kako "Prijavnu dokumentaciju je potrebno dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku, konkretno u ovom slučaju za hrvatsku verziju dokumentacije možete ostaviti komentare recenzenata na engleskom jeziku, a odgovor na hrvatskom". Što učiniti u slučaju da postoje komentari isključivo hrvatskog panela? Da li odgovore na komentare na projektni prijedlog dostavljamo samo na hrvatskom jeziku ili prevodimo i komentare i dajemo odgovore na engleskom?
O: Obrazac za ponovljenu prijavu može biti samo na hrvatskom jeziku. Obrazac na hrvatskom jeziku potrebno je priložiti u hrvatskoj i engleskoj verziji prijavne dokumentacije.

P: 1. Zanima me moraju li na svaki projekt biti prijavljena minimalno 2 doktoranda (ili 1 poslijedoktorand) i koliki je maksimalan broj doktoranada kojima bi bio financiran doktorski studij iz projekta?
2. Također, je li moguće predvidjeti troškove doktorskog studija za osobu koja je već zaposlena u instituciji?
O: 1. Očekuje se uključenje doktoranada i poslijedoktoranda, no nije eliminacijski kriterij.
Prema uvjetima natječaja moguće je osigurati troškove školarine za jednog doktoranda, odnosno za dva, ali ne istodobno.
2. Da, do 20.000 kn godišnje.

 

P: Da li se zapošljavanje suradnika-poslijedoktoranda ili uključivanje suradnika-doktoranda u istraživački projekt IP-2019-04 može smatrati obaveznim ili preporukom?! Da li će uključivanje odnosno izostavljanje navedenih suradnika iz istraživačke grupe utjecati na vrednovanje projekta?!
O: Natječajem nije propisana obaveza zapošljavanja poslijedoktoranda ili doktoranda.

 

P: 1. Zanimalo bi me dali je u natječaju IP 2019 moguće zaposliti poslijedoktoranda na 2 godine (od ukupno 4 godine trajanja projekta), koji je bio 4 godine poslijedoktorand preko razvojnih koeficijenata MZO.
2. Dodatno pitanje, postoji li mogućnost zapošljavanja stručnog savjetnika preko otvorenog natječaja IP 2019.
O: 1. Ne.
2. Zapošljavanje stručnog savjetnika nije moguće prema uvjetima ovog natječaja.

 

P: Imam pitanje vezano uz pripremu prijave na istraživačke projekte. Kod upisa postignuća prijavitelja unatrag 5 godina da li se promatra točno period od pet godina unazad od datuma roka za prijavu ili se gleda prema godinama. Da budem konkretan da li u postignuća ulaze radovi i projekti iz perioda
a) 2015 – 2019
b) 5mj. 2014. – 4 mj. 2019.
Naime rok za prijavu je 4 mj 2019 pa je pet godina unatrag sve do 5mj 2014. Ali ako se gledaju samo godine onda ulaze samo 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, potrebno je navesti popis postignuća (track-record) u posljednjih pet godina (odgovor a iz Vašeg pitanja).

 

P: Moraju li se suradnici koji nisu državljani Hr registrirati u EPP sustav da bi dobili ID? Naime, jedno od obaveznih polja koja treba popuniti je matični broj znanstvenika koji oni nemaju.
O: Da.
Kada strani suradnici, u EPP sustavu, označe strano državljanstvo polje za unos matičnog broja znanstvenika više nije obavezno.

 

P: U uputama za podnositelje prijedloga na str. 20 navodi se da je u Prijavnom obrascu
na naslovnoj stranici potrebno dati sažetak projektnog prijedloga (do jedne stranice). U prijavnim obrascima (niti HR niti EN) takvo mjesto za unos sažetka na naslovnoj stranici nije predviđeno. Što je činiti?
O: Sažetak je potrebno napisati samo u obrascu Prošireni sažetak.

 

P1.: Voditeljica sam istraživačkog projekta IP-2014-09-(izbrisana šifra projekta) koji završava 30. studenog 2019.
Uz to sam suradnica na projektu IP-09-2014-(izbrisana šifra projekta) koji najvjerojatnije završava u srpnju 2020. (4 godine ističu u veljači 2020., ali je zatraženo produženje od 5 mjeseci).
Obzirom da je predviđeni početak novih istraživačkih projekata tek početkom 2020. kada bi projekt čija sam voditeljica trebao biti završen, mogu li se kao suradnik prijaviti na ovom natječaju na jednom istraživačkom projektu?
U slučaju potvrdnog odgovora, da li će me voditelj projekta moći upisati kao suradnika u EPP sustav pošto sam trenutno na 2 HRZZ projekta?
P2.: Voditeljica sam i „Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ DOK-01-2018. Na projektu je uposlena jedna doktorandica od 5. srpnja 2018. na period od 4 godine (do 4. srpnja 2022.).
Ukoliko odgovor pod 1. bude potvrdan i mogu se prijaviti kao suradnik na novom istraživačkom projektu na ovom natječaju, da li bi se na isti projekt kao suradnica mogla upisati i moja doktorandica koja je trenutno upisana samo pod jednim istraživačkim projektom (IP-2014-09-(izbrisana šifra projekta) koji završava 30. studenog 2019.)?
Kao odgovoran mentor garantiram da to ni u kom slučaju neće negativno utjecati na kvalitetnu izradu njenog doktorskog rada i da će isti biti obranjen na vrijeme.
Dapače, smatram da bi nove vještine koje bi doktorandica stekla i u ovom drugom istraživačkom projektu osnažilo njene kompetencije, cime bi postala konkurentnija na tržištu rada.
O: 1. Da. Navedeno će biti omogućeno u EPP sustavu, jer jedan od projekata na kojem ste suradnik završava prije 31. 12. 2019.
2. Da.

 

P: Je li obavezno pri prijavi na natječaj navesti poveznicu na CROSBI profil za voditelja i suradnike projekta? Postoji li mogućnost da se umjesto poveznice na CROSBI profil navede poveznica na neke druge baze (npr. Google Znalac)?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga potrebno je navesti poveznicu na CROSBI profil za voditelja i suradnike projekta. Mogu se dodati i druge poveznice.

 

P: Ako je netko prijavio Quantera projekt u svojstvu voditelja konzorcija, može li onda prijaviti i HRZZ projekt u svojstvu voditelja? A svojstvu suradnika? S kojim najvećim postotkom radnog vremena?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 5., jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva projekta HRZZ-a i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Aktivno sudjelovanje na natječaju QuantERA računa se kao i sudjelovanje na svim ostalim projektima koje financira HRZZ. U ovom slučaju moguće je prijaviti projekt na natječaju QuantERA i IP-2019-04, no, ako oba projektna prijedloga budu prihvaćena za financiranje, prijavitelj projektnog prijedloga morat će odabrati koji će projekt voditi. Ukoliko je riječ o suradniku, sukladno pravilima, moguće je biti voditelj konzorcija te suradnik na jednom HRZZ projektu.
Postotak radnog vremena suradnika nije unaprijed definiran, ali treba biti prilagođen projektnim aktivnostima na kojima će suradnik sudjelovati.


19. 03. 2019.

 

P: U zaglavlju IP_2019_04 Obrazac Prošireni sažetak piše da „nije dozvoljeno brisati pitanja u obrascima“, no u tablici obrasca su smjernice, a ne pitanja, dok su pitanja samo u objašnjenju uz naslov tablice, neposredno prije upute o brisanju. Stoga Vas molim za pojašnjenje koji dijelovi obrasca se ne smiju brisati.
O: Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrasca za Prošireni sažetak, kao niti ostalih prijavnih obrazaca.
 
P: Natječajem IP-2019-04 je predviđena mogućnost promjene voditelja projekta u slučaju odlaska voditelja u mirovinu nakon 2 godine te preuzimanje te uloge od strane suvoditelja - treba li suvoditelj također biti s matične organizacije, tj. s iste organizacije kao i prvotni voditelj projekta?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade.
 
P: Zaposlen sam na jednome od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a honorarni nastavnik na istovjetnome fakultetu Sveučilišta u Splitu. Od jeseni bih trebao biti zaposlen na spomenutom Fakultetu Sveučilišta u Splitu. Sad me zanima mogu li se prijaviti na natječaj. Hoće li se uvažiti prijava ako mi je potpiše čelnik Fakulteta iz Splita ili mi to mora potpisati Dekan iz Zagreba? Što će se dogoditi kad se od jeseni zaposlim u Splitu?
O: Prijavu na natječaj podnosi pravna osoba u kojoj je znanstvenik zaposlen i s tom ustanovom se sklapa ugovor o dodjeli sredstava. Promjena ustanove značajna je promjena i detaljno se vrednuje.


15. 03. 2019.

P: Molio bih Vas informaciju vezanu uz interdisciplinarne projekte. Mi smo Veleučilište koje ima registraciju kao znanstvena ustanova u području tehničkih znanosti.
Plan nam je pridružiti se projektu čiji bi predlagač bio Fakultet čiji su studiji registrirani u biotehničkim znanostima. Sam prijedlog za projekt imao bi znanstvene doprinose iz tehničkih i biotehničkih znanosti.
1. pitanje: da li Veleučilište može biti upisano kao partner na projektu obzirom da bi se dio opreme nabavljao za potrebe dijela projekta iz tehničkih znanosti. Oprema je potrebna za 3 istraživača sa zvanjem znanstvenog suradnika zaposlenima na puno radno vrijeme na Veleučilištu.
2. pitanje.: u području financijskog plana iznos diseminacija po godini ograničena je na 10.000 kn. Obzirom da bi radovi bili odvojeni unutar dva različita područja da li je moguće tražiti odobrenje dvostrukog iznosa diseminacije, odnosno da ograničenje od 10000 kn vrijedi po jednom znanstvenom području.
O: 1. Upućujemo Vas da se upoznate s uvjetima HRZZ natječaja „Partnerstvo u istraživanjima“. Natječajem „Istraživački projekti“ nije predviđena prijava partnerske ustanove, ali Vaši djelatnici mogu se prijaviti kao suradnici na projektu čiji je nositelj Fakultet registriran u biotehničkim znanostima.
2. Sredstva natječaja dodjeljuju se voditelju projekta i matičnoj ustanovi za provedbu prijavljenog istraživanja koji odlučuju kako će sredstva biti trošena sukladno pravilima natječaja. Natječajem je definirano da je najviši dozvoljen iznos za troškove naknade za objavu radova s otvorenim pristupom, isključivo u vrhunskim časopisima (do 10.000,00 kn po godini).
 
P: U uputama vezanima za diseminaciju navedeno je da naknade za objavu radova s otvorenim pristupom, isključivo u vrhunskim časopisima  i to do 10.000,00 kn po godini.
Ovo ograničenje je iznimno nerealno s obzirom da su naknade za objavu radova s otvorenim pristupom u vrhunskim časopisima red veličine 1500 dolara/eura na više. Pri čemu još dodatno moramo platiti PDV. Postoji li mogućnost da se ovo ograničenje makne?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 28 navedeni su troškovi dopušteni u kategoriji 4 Diseminacija i suradnja.
 
P: U uputama su pod prihvatljivim troškovima istraživanja navedene usluge za provođenje istraživanja. Da li se u obrascima za prijavu projekta i/ili financijskog plana moraju navesti organizacije ili ljudi koji će te usluge raditi?
Na koji način će se Zakladi pravdati takvi troškovi (račun, ugovor o djelu ili nešto treće?) i da li je navedena cifra od 35 000 kuna s PDV ili bez, te da li se odnosi na jednu projektnu godinu ili cijeli projekt?
O: 1. Potrebno je navesti pružatelja usluga (organizaciju) i objasniti što usluga obuhvaća.
Za svaku pojedinačnu uslugu čiji je trošak veći od 35.000,00 kuna (s uključenim PDV-om) potrebno je dostaviti tri ponude. Važno je istaknuti da trošak usluge može činiti samo manji dio troškova financijskog plana.
Upućujemo Vas na Upute za popunjavanje izvješća za projekte HRZZ-a kako biste se upoznali s prihvatljivim financijskim dokumentima koje je HRZZ-u potrebno dostaviti uz financijsko izvješće. Upute su dostupne na mrežnim stranicama HRZZ-a http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2274.
 
P: Suradnik doktorand na projektu može biti i netko tko je već student doktorskog studija. Ako bi se takav netko angažirao na projektu, moguće je da je taj već podmirio u potpunosti ili djelomično troškove svoje školarine. Može li se takvom suradniku doktorandu kroz sustav "najviše do 20 000 kn godišnje, najdulje 3 godine" refundirati i dio sredstava koje je već uplatio na ime školarine ili je ta sredstva dozvoljeno potrošiti za školarinu ili dio školarine koji će tek doći na naplatu?
Ako je sredstva dozvoljeno potrošiti samo na buduće, još nedospjele rate školarine, kako ćemo znati koji iznos prijaviti u financijskom planu?
O: U slučaju da bude odobreno uključenje suradnika-doktoranda na projekt, iz sredstava projekta je moguće pokriti iznos školarine za preostale godine studija ukoliko je doktorski rad povezan s temom istraživanja, dakle nije moguća refundacija troškova.
Financijska sredstva za trošak školarine planiraju se u skladu s projektnim aktivnostima u kojima će sudjelovati doktorand što uključuje školarinu na predvidivom doktorskom studiju..
 
P: 1. Da li u trenutku prijave projekta suvoditelj mora biti u STALNOM radnom odnosu na instituciji na kojoj je zaposlen voditelj projekta?
2. Da li u trenutku prijave projekta suvoditelj uopće mora biti u radnom odnosu na instituciji na kojoj je zaposlen voditelj projekta, ili je moguće da suvoditelj u slučaju odobrenja projekta bude zaposlen na projektu kojeg prijavljuje?
O: 1. Suvoditelj pri prijavi dostavlja sve podatke kao i voditelj projekta te se njegove/njezine kompetencije procjenjuju prema istim kriterijima kao i kompetencije voditelja projekta.
2. Ugovor o dodjeli sredstava za projekte koje će HRZZ podržati ovim natječajem potpisuju HRZZ, organizacija zaposlenja voditelja projekta i voditelj projekta, stoga suvoditelj može biti jedino iz organizacije u kojoj je zaposlen voditelj projekta. 
 
P: U uvjetima natječaja i na radionici za natječaj Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“ rečeno nam je da ista osoba može biti voditelj projekta na natječaju "Znanstvena suradnja“ i prijaviti kao voditelj Istraživački projekt IP-2019-04? Molila bih Vas još jednom jasnu potvrdu da je to moguće.
O: Moguće je.
 
P: 1. Može li se i na  istraživačkim projektima zaposliti i doktoranda kao na uspostavnim projektima ili samo poslijedoktoranda, a da se doktorandu može isplatiti samo školarina?
2. Predviđeno je do 5% "ostalih nenavedenih troškova". Može li se u toj svoti uzeti vanjska tvrtka koja bi vodila projektu dokumentaciju i/ili računovodstvo projekta? (naravno, uz prikupljanje ponuda o najjeftinijem ponuđaču)?
3. Može li se ukupno opterećenje planirati u većem iznosu od 100%? (prema sadašnjim zakonskim uvjetima moguće je planirati za osobe u stalnom radnom odnosu do 130%; može li se planirati npr. 30% vođenje projekta, 50% uprava (prodekan), 50% nastava? Naravno ako Fakultet to dopusti.
4. S obzirom da se plaća poslijedoktoranda u cijelosti isplaćuje s projekta, može li dio radnoga vremena voditelja projekta npr. 10% biti plaćen iz sredstava projekta ili taj dio svejedno mora osigurati Fakultet kao i inače?
O: 1. Ne. Doktorand se može naknadno zaposliti na projektu putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Popis dopuštenih troškova nalazi se u dokumentu Upute za podnositelje projektnih prijedloga, str. 26.
2. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 29 i 30 pojašnjeni su posredni troškovi, a na str. 24 pojašnjena je potpora organizacije koja uključuje troškove navedene u pitanju.
3. HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje Zakladi predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom.
4. U Uputama, str. 27. navedeni su troškovi prihvatljivi u okviru kategorije 2 Plaća.
 
P: Jedan od mogućih suradnika na projektu će nakon izbora u docenta imati nepuni (87%) radni odnos sa Fakultetom/Sveučilištem. Može li se iz sredstava projekta financirati preostali iznos kako bi postigao 100% radni odnos? Ako da, možete li pojasniti kako se to navodi u financijskom planu?
O: Popis prihvatljivih troškova naveden je u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 26.
 
P: Ako je isti suradnik prijavi na jedan Istraživački projekt  i jedan Uspostavni istraživački projekt i ako se oba projekta budu odobrena, na koji način bi taj isti suradnik mogao narednih godine biti predlagatelj (nositelj) projekta? Može li suradnik odustati od sudjelovanja u projektu ili ako svoje radne obaveze obavi u prvim godinama projekta da ne bude vezan za ostalo vrijeme trajanja?
O: Očekujemo da svaki istraživač planira na kojim će projektima sudjelovati uvažavajući pravilo Zaklade o mogućnosti sudjelovanja na dva projekta. Nadalje, očekujemo da ugovorena istraživačke grupa u potpunosti provede financirani projekt. Svako eventualno isključenje suradnika s projekta zasebno se vrednuje.
 
P: 1. Može li doktorand na HRZZ projektu koji je u tijeku biti suradnik na istraživačkom projektu koji se prijavljuje na natječaj IP-2019-04 te u kojem najvećem postotku radnog vremena?
2. Postoje li posebne financijske odredbe ili smjernice vezano uz terenska istraživanja u inozemstvu u okviru realizacije istraživačkog projekata IP-2019-04?
3. Postoje li posebne financijske odredbe ili smjernice vezano uz terenska istraživanja suradnika iz inozemstva u okviru realizacije  istraživačkog projekata IP-2019-04?
4. Suradnik sam na projektu HRZZ koji završava 2020. godine. Mogu li se u ovom natječajnom roku (natječaj IP-2019-04) prijaviti na dva istraživačka projekta, na jednom kao voditelj, a drugom kao suradnik?
5. Koji je najmanji postotak radnog vremena u kojem suradnik može biti angažiran na istraživačkom projektu?
1. i 4. Na prvo i četvrto pitanje odgovori već postoje na mrežnoj stranici Zaklade.
2. Ako je terensko istraživanje u inozemstvu opravdano projektnim aktivnostima troškovi obračunati putnim nalogom su prihvatljivi.
3. Dopušten je dolazak inozemnih suradnika za potrebe obavljanja terenskih istraživanja u Republiku Hrvatsku te je prihvatljiv trošak dnevnice, prijevoza i smještaja.
5. Postotak radnog vremena suradnika nije unaprijed definiran, ali treba biti prilagođen projektnim aktivnostima na kojima će suradnik sudjelovati.
 
P: U 2. 3. 3. Uputama za ispunjavanje prijavnog obrasca stoji: „Voditelji i suradnici projekata HRZZ-a u cjelini A opisuju dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima. Navodi se status na projektu (voditelj/suradnik/član istraživačke grupe), voditelji projekata navode najvažnije publikacije proizašle s tog projekta, a u slučaju projekata koji su završeni do roka za prijavu na natječaj IP-2019-04 i najvažnije rezultate.“ Molim vas za pojašnjenje odnosi li se voditelji projekata u drugoj rečenici na voditelja HRZZ projekata koji su završeni ili su u tijeku, ili na voditelja projekta koji se prijavljuje na natječaj? Odnosno, trebaju li u natječajnom obrascu najznačajnije publikacije i rezultate navesti samo oni istraživači koji su bili voditelji navedenog završenog ili tekućeg projekta, dok oni koji su bili suradnici takvog projekta trebaju navesti samo status na projektu?
O: Podaci u Prijavnom obrascu odnose se na predlagatelja projektnog prijedloga neovisno o tome je li predlagatelj dosad bio voditelj projekta ili suradnik na nekom od projekata.
 
P: Unutar planiranog projekta geoloških istraživanja, koja uključuju i terenski rad, glavni cilj istraživanja su naslage u RH. S obzirom da se stjenski kompleks, koji je najvećim dijelom u RH, prostire i u rubno područje susjedne države (BiH), da li se u okviru HRZZ projekta može planirati provedba terenskih istraživanja na području susjedne države?
O: Navedeni troškovi su prihvatljivi.
 
P: Stalno sam zaposlen na Fakultetu koji je akreditiran u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, ali radim na zavodu za Kemiju, koji se logično bavi istraživanjem u području prirodnih znanosti. Da li to znaci da ne mogu prijaviti projekt u području prirodnih znanosti nego isključivo u području biomedicine i zdravstva?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade.

12. 03. 2019.

P: Suradnica sam na dva istrazivacka HRZZ projekta, od kojih jedan zavrsava u 11. mjesecu ove godine. Provjerila sam upute i na str.4 je jasno istaknuto da se odredba o ogranicenju broja HRZZ projekata na kojima je moguce istovremeno sudjelovati ne odnosi na projekte koji zavrsavaju sa 31.12. 2019. Ako dobro tumacim, to znaci da mogu sudjelovati na ovom natjecaju, iako sam trenutno suradnik na dva projekta.
Moja je namjera prijaviti istrazivacki projekt u svojstvu voditelja. Mozete li potvrditi da ce mi od 15.04. nadalje, EPP sustav tehnički omogućiti prijavu novog projekta iako cu ja u tom trenutku u sustavu biti registrirana kao suradnik na dva tekuca HRZZ projekta (od kojih jedan, naglasavam opet, zavrsava prije kraja godine)?
O: U EPP sustavu će Vam biti moguća prijava projekta na natječaj IP-2019-04, sukladno uvjetima natječaja.
 
P: U vrijeme roka prijave na natječaj planirala sam biti na porodiljnom, međutim do roka kada bi trebao započeti projekt vratila bih se sa porodiljnog. Interesira me smijem li se prijaviti na natječaj istraživački projekti 2019 sa porodiljnog?
O: Da.

 

08. 03. 2019.

P: U znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor birana sam u području prirodnih znanosti. Zaposlena sam na fakultetu koji je registriran i akreditiran u području biotehničkih znanosti.
Sa suradnicima, čiji su izbori u znanstveno-nastavna zvanja provedeni u područjima ili prirodnih ili biotehničkih znanosti, planiram prijaviti projekt u interdisciplinarnom području (prirodne i biotehničke znanosti).
Molim da se očitujete o prihvatljivosti i valjanosti prijave na natječaj.
O: Projekt se može prijaviti u onom području za koje je organizacija akreditirana. Ako je organizacija akreditirana za oba navedena područja za interdisciplinarne projekte potrebno je označiti prvo znanstveno područje u koje se uklapa tema istraživanja i sukladno tom području možete tražiti i financiranje.
 
P: Vezano za natječaj Istraživački projekti šifra natječaja IP 2019-04, da li je moguće da projekt traje kraće od četiri godine npr. tri godine. Prema vašoj propoziciji našao sam formulaciju Trajanje financiranja projekta: 4 godine ?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 8., programom „Istraživački projekti“ financiraju se projekti u trajanju od 4 godine.
 
P: Na ovom natječajnom roku, CV treba biti u "slobodnoj formi" - znaci li to da svaki suradnik može poslati CV u formi kakvoj želi (formular, pola kartice teksta)?
O: Suradnici mogu dostaviti životopis u slobodnoj formi, a treba sadržavati sve podatke propisane Uputama, str. 23.
 
P: Suradnik je zaposlenik u privatnoj tvrtki. Na projektu bi pružao intelektualne usluge,  pri cimu ne bi koristio resurse tvrtke u kojoj je zaposlen niti bi radio poslove za projekt tijekom radnog vremena, a njegova tvrtka nema interesa sudjelovati na projektu.
U natječajnoj dokumentaciji se navodi da suradnici iz RH koji nisu zaposlenici ustanove koja prijavljuje projekt moraju imati potpisano pismo namjere i od strane čelnika ustanove na kojoj su zaposleni. U ovom slučaju to neće biti moguće jer takvo pismo implicira da će suradnik raditi tijekom radnog vremena na projektu.
 
Pitanje je: može li i u ovakvim slučajevima pismo namjere biti potpisano SAMO od suradnika (kao i za suradnike iz inozemstva)?
O: U ovome slučaju dovoljno je pismo namjere koje potpisuje samo suradnik, jer se ne radi o djelatniku javnog sveučilišta, niti instituta.
 
P: Za provedbu istraživanja potrebna nam je vanjska usluga jer u istraživačkoj grupi ne postoje osobe sa specifičnim kompetencijama. Da li uslugu može provesti privatna osoba i izvršiti joj se plaćanje ugovorom o djelu, a ne po računu?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga , str. 26., za provedbu opsežnih pomoćnih poslova koji su usko vezani uz provedbu istraživanja troškove tehničke i/ili stručne pomoći voditelj projekta dokazuje računom ili ugovorom o djelu.
 
P: Da li smo dužni u obrascu za izvješće o ponovljenoj prijavi dužni prevesti komentare recenzenata na hrvatski jezik te odgovoriti na hrvatskom ili je dovoljno staviti komentare recenzenata na engleskom pa odgovoriti na hrvatskom.
O: Prijavnu dokumentaciju je potrebno dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku, konkretno u ovom slučaju za hrvatsku verziju dokumentacije možete ostaviti komentare recenzenata na engleskom jeziku, a odgovor na hrvatskom.
 
P: Je li zapošljavanje poslijedoktoranda u projektni tim obavezno?
O: Zapošljavanje poslijedoktoranda nije obavezno.
 
P: Koliko dugo može trajati posjeta/odlazak suradnicima ili dolazak suradnika? Na primjer, koliko dugo doktorand može biti na edukaciji kod suradnika koji je van Hrvatske?
O: Trošak usavršavanja prihvatljiv je u trajanju najviše do 14 dana.
 
P: Dokumenti prijave: Gdje se mogu naći dokumenti/obrasci na engleskom jeziku?
O: Dokumenti su dostupni na web stranici HRZZ-a na engleskom jeziku, odnosno na linku http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2416
 
P: Hoće li se održati radionica vezana uz IP 2019 u periodu do 30.04.
(do isteka roka prijava)?
O: U tijeku je organizacija radionica predstavljanja natječaja IP i UIP 2019. Čim budu poznati datumi i mjesta radionica, bit će objavljeni na mrežnim stranicama.

Prihvatljivi voditelji i suradnici22. 03. 2019.


P: Jedan od suradnika na projektu je osoba koja je specijalizant u bolnici u stalnom radnom odnosu. Na trećoj godini projekta planira upisati doktorski studij s temom vezanom uz sadržaj projekta.
1. Može li se dio troškova školarine (oko 30 000 HRK) pokriti sredstvima projekta tako da se ta sredstva predvide u 3. i 4. godini trajanja projekta?
2. U kojem statusu (istraživač ili doktorand) se prijavljuje suradnik na projekt ako je u stalnom radnom odnosu i upisuje doktorski studij u 3. godini projekta?
3. Mora li suradnik obraniti doktorski rad za vrijeme trajanja projekta ako se doktorski studij upisuje na 3. godini projekta?
O: 1. Prema Uputama za podnositelje projektni prijedloga, str. 27 dopušteni su troškovi školarine za jednog doktoranda (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine)
2. Doktorand se prijavljuje na projekt u statusu suradnik – doktorand.
3. Tema doktorskog rada mora biti vezana za temu projektnog istraživanja.
 
P: Može li prijavitelj biti osoba koja je suradnik na istraživačkom projektu koji je u tijeku  (završava 2021.)  te je kao suradnik navedena u prijavi na natječaj za Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori "Znanstvena suradnja" (UKF)?
 
O: S obzirom na ograničenja o sudjelovanju na HRZZ projektima, ako je jedan istraživač prijavljen kao suradnik na dva HRZZ projekta ne može prijaviti projekt.
 
P: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na natječaju za Istraživačke projekte navedeno je da voditelj projekta mora biti znanstvenik u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu. Da li to znači da može biti osoba koja je zaposlena na neodređeno, ali na 50%?
O: Da, moguće je. HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje Zakladi predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom.
 
P: U mirovinu odlazim u prosincu 2020. godine – dakle nakon prve godine trajanja projekta. Mogu li prijaviti projekt i voditi ga nakon odlaska u mirovinu, ako s fakultetom sklopim ugovor o radu na puno/nepuno radno vrijeme do kraja projekta ili do kraja treće godine trajanja projekta.
O: U ovom slučaju primjenjiv je dio Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga str. 6., Promjena voditelja projekta.19. 03. 2019.

P: Zanima me može li znanstvenik prijaviti projekt kao voditelj na natječaju IP-2019-04 ukoliko je već prijavio projekt kao voditelj na nedavno zatvorenom natječaju, Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“?
P: Može li se osoba prijaviti kao voditelj na projektu po natječaju IP-2019-04 ako je ista osoba već prijavljena kao voditelj na programu ‘Znanstvena suradnja’ (rok 28.2.2019.)
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade.


15. 03. 2019.

P: Da li su zaposlenici/profesori s visokih učilišta prihvatljivi kao  suradnici na Istraživačkom projektu?
O: U Uputama, str. 15. i 16. pojašnjeni su prihvatljivi suradnici.
 
P: Može li suradnik na projektu biti znanstvenik iz inozemstva koji nema hrvatsko državljanstvo?
O: Može.

08. 03. 2019.
 
P: Trenutno sam suradnik na dva HRZZ projekta. Prvi projekt je na polovici provedbe a drugi je krenuo pred četiri mjeseca. Planiram se prijaviti kao voditelj projekta na ovom natječajnom roku i u tu svrhu bih se povukao s prvog projekta, pošto sam vezano za taj projekt odradio gotovo sve svoje zadatke. Sad me zanima da li se s prvog projekta moram povući odmah tako da u trenutku zatvaranja ovog natječaja budem aktivni suradnik samo na jednom HRZZ projektu ili se povući mogu i naknadno, tj. kad dobijem obavijest o rezultatima vrednovanja. Ovo pitam jer vidim da u uputama za podnositelje projektnih prijedloga stoji da se mogu prijaviti i znanstvenici koji su aktivni na dva projekta ako jedan od njih završava krajem ove godine. Tako da su oni tehnički u trenutku prijave aktivni na dva projekta i prijavljuju se na ovaj natječaj, a tako bih i ja bio aktivan na dva projekta u trenutku prijave, no do početka provođenja projekta bih se s jednoga povukao i ostao aktivan samo na jednom tekućem projektu.
P: Interesira me može li potencijalni voditelj (prijavitelj) HRZZ projekta uključiti potencijalnog člana u projektni tima u prijavu projekta, ako je taj član već na dva HRZZ projekta tijekom prijave. Iako bi se taj član isključio iz jednog od HRZZ projekata ukoliko se potencijalnom prijavitelju odobri financiranje HRZZ projekt. Dakle, potencijalni člana projektnog tima bi uvijek bio samo na dva HRZZ projekta.
P: Trenutno sam suradnik na 2 HRZZ projekta te me zanima da li se sa jednog moram izuzeti kao suradnik da bih na trenutno otvorenom natječaju mogla participirati kao voditelj?
O: U trenutku prijave projekta suradnik koji je već uključen na dva HRZZ projekta neće se moći navesti kao suradnik na projektu s roka IP-2019-04, niti će moći biti prijavitelj. Naime, sustav za prijavu projekata ne omogućava upis iste osobe u ulozi suradnika na više od dva HRZZ projekta. 
 
U ovom je slučaju moguće ili da voditelj jednog od dvaju projekata zatraži isključenje spomenutog suradnika svog projekta, što se upućuje na vrednovanje, ili se može zatražiti njegovo naknadno uključenje na Vaš projekt u slučaju da bude financiran nakon što se steknu uvjeti za njegovo uključenje, odnosno po završetku jednoga od dvaju projekata na kojima je trenutno aktivan u statusu suradnika.
 
P: Zanima nas da li je kao suradnike (doktorande) moguće prijavit dva doktoranda zaposlena putem natječaja „Razvoj karijera mladih znanstvenika – izobrazba novih doktora znanosti“ koji su  trenutno angažirani na našem hrzz projektu koji završava  31. kolovoza  2019. godine.
Prvi doktorand je zaposlen 1.12.2016., a drugi 1.11.2018.
O: Suradnike je moguće prijaviti na natječaj IP-2019-04.
 
P: Može li strani državljanin biti suradnik na dva istraživačka projekta HRZZ-a (na svakom 50 %)? Računa li se njegov postotak istraživanja i u matičnoj zemlji?
O: Strani suradnici imaju jednak status kao i suradnici iz Republike Hrvatske, odnosno jedan istraživač može biti suradnik na najviše dva istraživačka projekta koja financira HRZZ. Postotak radnog vremena nije određen za suradnike, ali mora odgovarati projektnim aktivnostima. Ako je istraživanje u matičnoj zemlji suradnika vezano uz rad na projektu isto ulazi u rad suradnika na projektu.
 
P: Zanima me minimalni postotak sudjelovanja na istraživačkom projektu (tj. može li netko sudjelovati s manje od 30 %)?
Također, zanima me odnosi li se postotak sudjelovanja na projektu na nečije ukupno radno vrijeme? Primjerice, ako je netko zaposlen u sveučilišnoj nastavi, može li sudjelovati na projektu sa 100%? (tj. na dva projekta, na svakom po 30 %)?
 
O: Ako je riječ o suradnicima, nije određen najmanji postotak radnog vremena za suradnike, ali predviđeni postotak radnoga vremena mora odgovarati projektnim aktivnostima i pokazati da je predloženi suradnik nužan za provedbu radnog plana.
Postotak rada na projektu ulazi u ukupno radno vrijeme suradnika. U primjeru koji ste naveli, suradnik može biti aktivan na dva projekta i biti zaposlen u sveučilišnoj nastavi. Zaklada ne određuje postotke rada suradniku, već oni ovise o potrebama projekta te ih je potrebno dogovoriti s matičnom ustanovom suradnika.
 
P: Za provedbu istraživanja, potreban nam je tehničar za prikupljanje sekundarnih podataka i pomoć oko jednostavnih analiza. Može se li kao tehničar zaposliti student matične ustanove i platiti mu se studentskim ugovorom?
O: Trošak zapošljavanja tehničara nije prihvatljiv. U ovom slučaju, student se može uključiti na projekt u ulozi suradnika i za potrebe projekta obavljati potrebne zadatke.
 
P: Može li na novi natječaj za IP otvoren 28. veljače 2019. aplicirati kao suradnik, znanstvenik koji je već suradnik na Istraživačkom projektu HRZZ koji završava 30.09.2019.
O: Može. Prema Uputama za IP-2019-04 jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Za ovaj natječaj gore navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji su voditelji projekta i/ili suradnici na projektima koji završavaju do 31. prosinca 2019. godine.
 
P: Mogu li se prijaviti kao suradnik na dva projekta po natječaju IP-2019-04 ako sam već prijavljen kao suradnik na programu ‘Znanstvena suradnja’ (rok 28.2.2019.)?
P: Moje je pitanje, mogu li biti suradnik istraživač kod prijave istraživačkog projekta na ovom natječaju (straživački projekti 2019) ako sam već suradnik na jednom projektu, koji je u tijeku, i ako sam prijavila projekt kao voditelj na sad zatvorenom natječaju, Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 5., jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Aktivno sudjelovanje na natječaju „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori“ računa se kao i sudjelovanje svim ostalim projekta koje financira HRZZ, osim za situaciju kada je istraživač voditelj IP i voditelj PZS projekta.
 
P: Zanima me da li je mjesto savjetnika na HRZZ projektima ograničeno? Mogu li biti suradnik na 2 projekta I savjetnik na trećem?
O: Uloga savjetnika odnosno konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2019-04.
 
P: Vezano na natječaj "Istraživački projekti" zanima me da li je podnositelj projektnog prijedloga i voditelj projekta ista osoba ili to mogu i ne moraju biti dvije?
O: Predlagatelj projektnog prijedloga i voditelj projekta su iste osobe. Od prijave projekta do sklapanja Ugovora od dodjeli sredstava osoba koja prijavljuje projekt je „Predlagatelj“, a od trenutka kada projekt počne ta ista osoba je „voditelj projetka.“
 
P: Ukoliko predloženi voditelj projekta nije prvi autor na radovima u prestižnim znanstvenim časopisima i njegova istraživanja nisu potpuno usmjerena prema temi projekta u posljednjih 5 godina, može li takav znanstvenik proći kao kompetentan voditelj projekta s obzirom na druge kompetencije i postignuća? Ukratko, pitanje je koji su najvažniji kriteriji za pozitivan ishod prijave s aspekta voditelja projekta?
O: Podaci navedeni u prijavnoj dokumentaciji predmet su vrednovanja, a svi kriteriji vrednovanja dostupni su na mrežnim stranicama natječaja.
 
P: Poštovani, interesira me je li moguće da voditelj istraživačkog projekta bude osoba koja obnaša upravljačku dužnost na fakultetu (u mom slučaju Prodekan). Moja konfiguracija radnog vremena je da 50% radim upravljačke poslove, a 50% redovne nastavne i znanstvene obveze
O: Voditelj istraživačkog projekta treba ispunjavati sve uvjete natječaja koji su pojašnjeni u Uputama, str. 5 i 6. Ne postoje ograničenja za osobe koje su na upravljačkim funkcijama ukoliko su u mogućnosti ispuniti obveze voditelja projekta.
 
P: Izabrana sam u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, a zaposlena na radnom mjestu stručna savjetnica u Hrvatskom šumarskom institutu na neodređeno vrijeme.
Molim Vas za odgovor da li imam pravo podnijeti prijavu projektnog prijedloga na natječaj „Istraživački projekti“ IP-2019-04.
O: Prema Uputama, u trenutku prijave i tijekom trajanja projekta podnositelj projektnoga prijedloga mora biti u stalnome radnom odnosu u znanstvenoj organizaciji u kojoj planira provesti istraživanje.
 
P: Vezano za natječaj IP 2019, molim vas pojašnjenje vezano za voditelje i suvoditelje projekta.
Kako je navedeno u uputama da voditelj ili suvoditelj moraju biti u stalnom radnom odnosu ili akademici kako bi bili prihvatljivi kandidati,  mogu li voditelji projekta biti članovi Akademije medicinskih znanosti Hrvatske koji nisu akademici niti su u stalnom radnom odnosu ?
O: Prema Uputama, str. 4. i 5., ako nisu u stalnome radnom odnosu voditelj projekta mogu biti jedino redoviti članovi HAZU.
 
P: U pripremi je nekoliko istraživačkih projekata na kojima bih voljela sudjelovati. Budući da se radi o tri projekta, zanima me mogu li se prijaviti kao suradnik na sva tri pa ako sva tri budu financirana od strane Zaklade, nakon evaluacije odlučiti na koja dva ću sudjelovati?
O: Sustav za prijavu projekata ne omogućava upis iste osobe u ulozi suradnika na više od dva HRZZ projekta. 
 

Radni plan


19. 03. 2019.

P: U uputama za pisanje Radnog plana naznačeno je da se ne preporuča uz pojedini cilj vezati više od dva do pet rezultata koji omogućuju zaključivanje je li cilj postignut te Vas stoga molim odgovor misli li se na 2-5 rezultata za jedan cilj projekta kroz sve godine trajanja projekta ili na 2-5 rezultata za jedan cilj u jednoj godini projekta? Naime, priroda nekih istraživanja pretpostavlja nastavak istih ciljeva kroz nekoliko godina projekta.
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga je dana preporuka i smjernica, u radnom planu prikažite istraživanje kako odgovara prirodi istraživanja. Ipak, za svaki cilj u svakoj godini potrebno je navesti očekivane rezultate.
 
P: Budući da se u Uputama za predlagatelje za Cjelinu B-Projektni prijedlog navodi citiram "Iz ovog teksta slijedi razrada obrasca Radni plan istraživanja koji predstavlja hodogram aktivnosti koji  je  razrađen  kvartalno  i  sadrži  dodatne  elemente  kojim  se  pojašnjava  tijekom  provedbe projekta, stoga navedeni ciljevi, aktivnosti i rezultati moraju odgovarati onima u obrascu Radni plan. ", je li to znači da Radni plan mora sadržavati aktivnosti poput aktivnosti zapošljavanja i razvitka karijera mladih istraživača (početak doktorskog studija, prijava teme, obrana teme, odlasci na ljetne škole, izlaganje na kongresima usmeno ili posterski, usavršavanja na drugim institucijama, rad na doktoratu i provedbi projekta kroz neki od programa razmijene studenta, itd.), odnosno treba li se navoditi razdoblje kada će se izvršiti ove aktivnosti. Također, isto pitanje postavljam za izlaganje na kongresima, usmena izlaganja, radne sastanke, organizacije skupova i kongresa i sl. Ako je potrebno to uvesti u radni plan, molio bih Vas za informaciju pod kojim ciljem to uvesti (budući da su mi ciljevi na projektu znanstveni ciljevi i tiču se istraživanja).  Npr. ukoliko  su mi ciljevi definirani na način da želim ispitati utjecaj zračenja na miševe, kako u to ukomponirati organizaciju kongresa, odlazak na ljetne škole, usavršavanje doktoranda, upis na doktorski studij, izlaganje teme, obranu disertacije.
O: U radni plan moguće je navesti aktivnosti zapošljavanja mladih istraživača, no nije potrebno navoditi korake provedbe doktorskog studija. Diseminacijske aktivnosti također se navode u Radnom planu. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 33 pojašnjeno je što sve treba sadržati plan objavljivanja.
Sve aktivnosti koje se navode u Radnom planu trebaju biti povezane s odgovarajućim znanstvenim ciljem ili ciljevima. Primjerice, aktivnost odlaska na konferenciju se veže uz cilj s kojim je povezana tema konferencije.
 


15. 03. 2019.

P: Je li preporučljivo u Radni plan unositi aktivnosti poput nabave opreme, kemikalija i sl., a koje su potrebne za ostvarivanje Cilja? Npr. za ostvarivanje Cilja 1, prva aktivnost bi bila A1.1 Nabava uređaja?
O: Preporuča se da se u Radni plan istraživačkog projekta ne uključuju aktivnosti tehničke naravi, odnosno aktivnosti koje ste naveli trebaju se navesti kao točke provjere.

08. 03. 2019.

P: Ukoliko aktivnost traje 14 mjeseci. Npr. od 6 do kraja 19 mjeseca (naravno, uključujući i 19 mjesec projekta), koji mi upis preporučate u zadnju kolonu (trajanje aktivnosti). Naime imam materijal s informativne radionice - Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori, gdje se preporuča navođenje trajanja ovakve aktivnosti na tromjesečnoj osnovi ili unutar jednog razdoblja. Kad smo već kod toga: što je to jedno razdoblje?
O: Jedno razdoblje projekta odnosi se na jedno izvještajno razdoblje. Pri planiranju projektnih aktivnosti za prvu godinu (prvo razdoblje projekta 1-12 mj) potrebno je trajanje aktivnosti razraditi na razini tri mjeseca. U slučaju kada aktivnost traje 14 mjeseci, u radnom planu je potrebno prikazati aktivnost u razdoblju na razini od 3 mjeseca, pri čemu će se rezultat prikazati u zadnjem tromjesečju, u ovom slučaju 17-19 mj. Za preostale mjesece je moguće dostaviti rezultat u obliku izvješća o napretku ili točku provjere.

Financijski plan


22. 03. 2019.

P: U uputama za pisanje projekta smo vidjeli da Zaklada ne podržava financiranje računala, no što ako je u pitanju radna stanica? U novom projektu smo planirali razvijati bioinformatičke znanstvene ciljeve, no za takve analize nam treba radna stanica, odnosno vrlo jako kompjuter koji može podnijeti procesirane i obradu velike količine podataka. Da li bi Zaklada podržala takvu opremu?
O: Trošak znanstvene opreme potrebne za provedbu istraživanja može se navesti u financijskom planu i bit će predmet vrednovanja.


19. 03. 2019.
 
P: 1. U uputama za natječaj navedena je ograničena vrijednosti kod nabavke opreme. Iznos 400.000,00 kuna podrazumijeva iznos opreme s PDV-om ili bez PDV-a? Da li se smatra da troškovi nabavke opreme, carine i prijevoza opreme moraju biti sveukupno do 400.000,00 kuna.
P: U uputstvima za prijavitelje stoji da nije prihvatljiv trošak nabavka  nove opreme skuplje od 400.000 HRK. Zanima me odnosi li se ovaj iznos na cijenu bez PDV-a ili s PDV-om?
2. Može li se u okviru financijskog plana planirati troškovi za zapošljavanje doktoranda (plaća doktoranda) i sredstva za školarinu istog doktoranda?
O: 1. -2. Odgovori se već nalaze na mrežnoj stranici Zaklade.  
 
 
P: Jesu li troškovi internih usluga analiza i/ili mjerenja koje se vrše na instituciji predlagatelja/voditelja projekta prihvatljivi troškovi projekta.
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 26 pojašnjeni su prihvatljivi troškovi istraživanja.
 
P: 1. Ako u financijskom planu ne planiramo neku potkategoriju, trebamo li skroz pobrisati te retke? Npr. ako znamo da sigurno nećemo imati trošak za terensko istraživanje, da li da pobrišemo slijedeća dva retka iz financijskog plana?
2. Vezano uz odlaske na konferencije treba li svaku konferenciju unijeti kao zasebnu stavku? Treba li za svaku konferenciju tijekom  četiri godine specificirat radi li se o planiranom odlasku na domaću/međunarodnu konf., naziv konf., mjesto održavanja, trajanje…? Nije moguće u ovom trenutku znati sve te detalje.
3. Vezano uz usavršavanja treba li svako usavršavanje unijeti kao zasebnu stavku? Treba li za svako usavršavanje  tijekom  četiri godine specificirat naziv usavršavanja, mjesto održavanja, trajanje…? Nije moguće u ovom trenutku znati sve te detalje.
O: 1. Prijavna dokumentacija treba ostati u izvornom obliku. Brisanje stavki ili pitanja iz obrazaca nije dopušteno.
2. Svaku konferenciju je potrebno navesti kao zasebnu stavku. Troškove je potrebno specificirati samo za prvu godinu provedbe projekta, navodeći podatke koji se nalaze u opisu stavke u financijskom planu. Planirane konferencije navode se unutar kategorija (radi li se o međunarodnoj ili domaćoj znanstvenoj konferenciji u RH ili o konferencijama u inozemstvu). Prilikom prijave na natječaj nije nužno navesti o kojoj se konferenciji radi.
Za preostale godine projekta potrebno je navesti okvirne iznose troškova.
3. Svako usavršavanje potrebno je navesti kao zasebnu stavku. Troškove je nužno specificirati samo za prvu godinu provedbe projekta, navodeći podatke koji se nalaze u opisu stavke u financijskom planu. Ako u trenutku prijave svi podaci nisu poznati potrebno je navesti na koliko se usavršavanja planira ići te navesti okvirne iznose troškova kao i područje u kojem je planirano istraživanje.
 
 
P: 1. Jesu li dopušteni troškovi odlaska suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj na usavršavanja?
2. Vezano uz organiziranje istraživačke radionice u Hrvatskoj na kojoj stavci bi se trebao planirati catering za tu radionicu?
O: 1. Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade.
2. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 28 nalazi se popis dopuštenih troškova.


15. 03. 2019.

P: Molila bih Vas odgovor vezano uz financiranje kategorije Usluge kao prihvatljivih troškova unutar projekta, naime, je li moguće u kao uslugu teretiti laboratorijske analize, te uz navedenu uslugu i potrošni materijal koji je potreban za provođenje tih analiza?
O: Navedeni se troškovi mogu predvidjeti u financijskom planu. Napominjemo da trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana te da je za sve troškove usluga veće od 35.000,00 kn potrebno priložiti tri ponude.
 
P: 1. Kolika je bruto 2 plaća poslijedoktoranda? Od našeg ureda za projekte dobio sam informaciju da će od rujna 2019 biti potrebno rezervirati oko 178200 kuna godišnje. Je li to točan podatak?
2. Ako prijedlog bude prihvaćen za financiranje, može li se prije potpisivanja ugovora budžet izmijeniti na način da se sredstva predviđena za plaću poslijedoktoranda prenamijene za opremu?
3. Ako prijedlog bude prihvaćen za financiranje, može li se prije potpisivanja ugovora budžet izmijeniti na način da se sredstva predviđena za opremu prenamijene u plaću poslijedoktoranda?
O: 1. Iznose plaće poslijedoktoranda potrebno je prilagoditi prema važećem koeficijentu definiranom Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama za radno mjesto poslijedoktoranda. Točan iznos plaće ovisi o odabiru kandidata, odnosno o godinama staža, olakšicama i sl. te se precizno definira po završetku javnog natječaja i odabiru kandidata kada se Zakladi dostavlja obračun za odabranog kandidata.
2. Prema Uputama, str. 27., sredstva za plaću poslijedoktoranda su namjenska sredstva koja se ne mogu prenamijeniti.
3. Sredstva iz kategorije 3. Oprema moguće je prenamijeniti u kategoriju 2 Plaće.
 
P: 1. Da li je moguća kupovina dva uređaja koji su nužni za provođenje istraživanja na način da ukupna vrijednost pojedinačnog uređaja nije veća od 400.000,00 kuna, ali da cijena svakog uređaja iznosi oko 350.000,000 kn (sa PDV-om)?
2. Da li je moguće u financijskom planu planirati kupovinu ili nadogradnju opreme za partnersku instituciju, kako bi suradnici uključeni u projektni prijedlog mogli provesti planirane aktivnosti na projektu? Suradnici su zaposlenici javnog sveučilišta.
O: 1. Na prvo pitanje je već odgovoreno u prijašnjim odgovorima.
2. Ne, oprema nabavljena sredstvima Zaklade je u vlasništvu matične ustanove. Ukoliko se predlaže premještanje opreme s matične ustanove taj prijedlog se vrednuje i Zaklada na njega mora dati suglasnost.
 
P: 1. Imam pitanje u vezi inozemnih suradnika na projektu. U uputama piše da se suradnicima koji nisu zaposleni u Hrvatskoj ne plaćaju odlasci na inozemne konferencije. U vezi toga mogu li se inozemnim suradnicima koji nisu zaposleni u Hrvatskoj pokriti troškovi terenskih istraživanja i usavršavanja u inozemstvu, i mogu li se pokriti njima takvi troškovi u Hrvatskoj?
2. U uputama je pod diseminacijom i suradnjom navedeno da se dopuštaju troškovi gostovanja inozemnih znanstvenika, zanima me odnosi li se to i na inozemne suradnike na projektu. Ako možete više reći o financiranju troškova inozemnih suradnika na projektu.
O: 1. Za inozemne suradnike ukoliko je to opravdano Radnim planom može se pokriti trošak terenskih istraživanja u inozemstvu i Hrvatskoj.
2. Prihvatljivi su troškovi gostovanja inozemnih znanstvenika u Hrvatsku (u kategoriji 4. Diseminacija i suradnja), na matičnu ustanovu voditelja projekta.

12. 03. 2019.

P: U uputi za prijavitelje za uspostavne projekte navedeno je da nije dopušten trošak nabavke ili nadogradnje opreme vrijednosti veće od 400.000,00 kuna. Znači li to da ukupna vrijednost projekta utrošena za opremu ne smije biti veća od 400 000 kn neovisno radi li se o jednom ili više uređaja?!
O: Iznos se odnosi na trošak jednog uređaja.
 
P: 1. Treba li plaća doktoranda biti uračunata u troškove projekta, odnosno financijski plan? Ili je potrebno osigurati isključivo sredstva za školarinu dok plaća doktoranda može biti terećena projektom Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti?
2. Možemo li doktoranda planirati za usavršavanje tijekom projekta?
3. Možemo li doktoranda kao suradnika u projektu prikazivati i u radnom planu?
O: Obje mogućnosti su prihvatljive. Ako će se doktorand zaposliti iz sredstava projekta, trošak plaće mora biti prikazan u financijskom planu Projekta, a ako je zapošljavanje predviđeno nakon prijave na natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, u financijskom planu potrebno je iskazati samo planirani trošak školarine.
Ako je doktorand član istraživačke grupe za njega se mogu planirati troškovi usavršavanja.
U radnom planu moguće je prikazati isključivo članove istraživačke grupe.
 
P: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj Istraživački projekti (Šifra natječaja: IP-2019-04), u poglavlju Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, navedeno je da nije dopuštena nabavka ili nadogradnja opreme vrijednosti veće od 400.000,00 kuna.
Komad opreme koji je potreban za provođenje istraživanje skuplji je od navedenog iznosa.
Zanima me je li moguće ostvariti financiranje putem HRZZ projekta u iznosu od 400.000,00 kn, a ostatak iznosa podmiriti iz vlastitih sredstava, odnosno sufinanciranjem matične organizacije?
O: Nabava opreme u vrijednosti većoj od 400.000,00 kuna smatra se ulaganjem u kapitalnu opremu što nije prihvatljivo ovim natječajem.
 
P: Jesu  li su dopušteni troškovi lekture, prijevoda, dizajna, prijeloma u svrhu objave rada u časopisima?
O: Prema uvjetima natječaja IP-2019-04 navedeni troškovi nisu prihvatljivi.
 
P: Uzmimo da sam ukupne troškove u kategorijama 1., 3., 4. i 5. odredio tako da su jednaki 310.000 kuna. S obzirom da je najveći iznos financiranja 600.000 kuna, to znači da za kategoriju 2. (Troškovi osoblja) preostaje 290.000 kuna. Troškovi osoblja u cijelosti namjenjujem financiranju plaće poslijedoktoranda, u 100-postotnom iznosu na teret IP projekta. Ako pretpostavimo da bruto-2 mjesečna plaća poslijedoktoranda iznosi 13.000 kuna, to znači da se projektom može financirati poslijedoktoranda u razdoblju od 22 mjeseca. Je li ovaj izračun u skladu s pravilima?
O: Ako je za potrebe projekta nužno zapošljavanje poslijedoktoranda na više od 22 mjeseca tada je odstupanje od najvećeg dopuštenog iznosa od 600.000,00 kn prihvatljivo.
 
08. 03. 2019.
 
P: Zanima me da li je u financijskom planu za istraživačke projekte (natječaj 2019) moguće predvidjeti trošak lekture radova na stranom jeziku?
O: Sukladno uputama prihvatljivi su troškovi lekture ako se radi o trošku radnih materijala, knjižica sažetaka za radionice i konferencije koje organiziraju u okviru projekta.
 
P: Naknada za objavu radova s otvorenim pristupom je ograničena na 10.000,00 kn po godini. Međutim, troškovi su cesto visi, npr. Plos Biology (IF 9) ima publication fee od 3.000 USD.
Kako se treba takav trošak navesti u financijskom planu? Da li je moguća jednokratna uplata s takvim iznosom za navedenu svrhu? Tj. kako se može takav trošak pokriti?
O: Prema Uputama, str. 28., trošak je prihvatljiv u iznos od 10.000,00 kn i taj se iznos navodi u financijskom planu kao stavka „naknada za objavu radova s otvorenim pristupom“.
 
P: Je li nabava računala za novog doktoranda opravdani trošak? Uzevši u obzir da softverski programi potrebni za projekt zahtijevaju novo i jače računalo nego što prijavitelj ima na raspolaganju.
O: Prema Uputama, str. 28., nabava računala za novozaposlenog doktoranda je prihvatljiv trošak.
 
P: Ukoliko se radi o međunarodnom timu istraživača, pod koju stavku troškova i kako je najbolje definirati putovanja i radne sastanke s članovima tima (dolazak u matičnu organizaciju ili odlazak kod suradnika)?
O: Prema Uputama, str. 27., za navedenu vrstu troška predviđena je stavka „Istraživačka radionica“ u kategoriji 1. Troškovi istraživanja.
 
P: Financijski plan: Cijene se izražavaju s uključenim PDV-om?
O: Prema Uputama, za sve prihvatljive vrste troškova dopušteno je prikazati i trošak PDV-a.