Obavijest o otvaranju dijela EPP sustava za unos financijskog plana

Obavještavamo Vas da je u EPP sustavu omogućeno unošenje i izvoz financijskog plana u kartici A5 prijavnog dijela. Temeljem toga, ako je u potpunosti ispunjena kartica A3, moguće je generirati Administrativni obrazac. Upute za unos financijskog plana nalaze se ovdje.