Postupak jednostavne nabaveHrvatska zaklada za znanost 26. siječnja 2018. godine otvorila je poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: Network-Attached Storage (NAS) za mrežnu pohranu podataka. Poziv je dostavljen slijedećim gospodarskim subjektima:
1.       PARLOV d.o.o.
2.       H&D info d.o.o.
3.       BitNet d.o.o.
Zaprimljene su ponude slijedećih gospodarskih subjekata: PARLOV d.o.o., H&D info d.o.o. i BitNet d.o.o. Ovim putem obavještavamo da je izabrana najpovoljnija ponuda ponuđača  H&D info d.o.o. koja je dostavljena u roku te ispunjava sve tražene uvjete.