Održan XIV. Kolokvij HAZU i HRZZ

U organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatske zaklade za znanost, u srijedu 21. veljače u Knjižnici HAZU održan je kolokvij na kojem je prof. dr. sc. Zoran Herceg s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta održao predavanje na temu "Nove netermičke metode obrade hrane". 

Zahvaljujući razvoju svijesti potrošača te spoznaji o važnosti hrane u očuvanju zdravlja ljudi, prehrambena industrija nalazi se pred sve većim izazovima u smislu razvoja novih netermičkih postupaka proizvodnje i konzerviranja hrane koji vode prema dobivanju visokokvalitetnih prehrambenih proizvoda. U tu svrhu nužno je tehnološke procese koji su najodgovorniji za promjene nutritivnih i funkcionalnih svojstava hrane (termička i kemijska obrada) unaprijediti ili čak zamijeniti potpuno novim postupcima. Stoga u posljednje vrijeme znanstvenici razvijaju nove netermičke metode obrade hrane koje pokazuju učinkovitost pri sobnoj ili subletalnim temperaturama, pri kojima je znatno smanjen negativan učinak povišene temperature na kakvoću hrane. Takve su metode visok hidrostatski tlak, magnetsko i električno polje, pulsirajuće svjetlo te ultrazvuk visokog intenziteta. Na pragu navedenih ideja, krajem 20. stoljeća počelo se razvijati novo istraživačko polje u znanosti, tzv. kemija plazme. Plazma je ionizirani plin koji se sastoji od velikog broja radikala, iona i pobuđenih molekula, a znanstveno je dokazana njezina učinkovitost pri površinskoj inaktivaciji mikroorganizama s krutih namirnica, uz zadovoljavanje strogih zahtjeva regulative američke Agencije za hranu i lijekove (Food and Drug Administration, FDA). U Europskoj uniji posljednjih se godina razvijaju izvori plazme koji funkcioniraju pri atmosferskom tlaku te se primjenjuju za površinsku sterilizaciju krute hrane. 
Međutim, za induciranje plazme izravno u tekućinama ne postoje tehnološka rješenja. Navedena rješenja nudi realizacija istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost "Primjena plazme stvorene visokonaponskim električnim pražnjenjem pri obradi tekuće hrane" (HRZZ -IP-11-2013-6248), pri čemu se uspjelo razviti inovativan izvor plazme koji se u osnovi sastoji od generatora plazme i tri različita tipa reaktora konfiguracije točka-ploča. Takvim dizajnom uređaja omogućeno je direktno generiranje električnog pražnjenja u tekućinama te se time otvaraju nove mogućnosti primjene tehnologije plazme u prehrambenoj industriji.

Snimku predavanja možete pogledati ovdje, a nastavak ovdje.