Otvoren Elektronički sustav za praćenje projekata (SPP)

Obavijest za voditelje HRZZ projekata i sudionike postupka vrednovanja izvješća

Kako bi se olakšao i ubrzao postupak podnošenja i vrednovanja periodičnih izvješća, razvijen je Elektronički sustav za praćenje projekata (SPP). Uvođenje SPP sustava ne podrazumijeva promjene u sadržaju izvješća niti se postupak izvještavanja mijenja, već se izmjene odnose na način podnošenja izvješća. Svi su voditelji projekata i sudionici u vrednovanju izvješća e-poštom zaprimili upute o pristupu i korištenju SPP sustava. Od 1. rujna 2017. godine podnošenje izvješća provodi se isključivo putem SPP sustava.

Upute za korištenje Elektroničkog sustava za praćenje projekata