Hrvatska zaklada za znanost objavljuje natječaj "Partnerstvo u istraživanjima"

Ovaj program podržava partnerstvo u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta registriranih u Republici Hrvatskoj i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva - privatne tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije(u daljnjem tekstu: partnerskih ustanova).
 
Ukratko o natječaju:
·         Projekt prijavljuju javna sveučilišta i znanstveni instituti registrirani u RH.
·         Voditelj projekta mora biti istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.
Voditelj projekta mora biti u stalnom radnom odnosu u ustanovi iz koje prijavljuje projekt ili zaposlen za vrijeme trajanja projekta na ustanovi u kojoj se projekt provodi.
(Redoviti članovi i zaposlenici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti mogu biti voditelji projekta i ako nisu u stalnom radnom odnosu na znanstvenoj ustanovi koja je nositelj projekta.)

Datum raspisivanja natječaja: 1. prosinca 2016.
Rok za prijavu: 28. veljače 2017. do 13:00
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Voditelj projekta: istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.
Ukupan proračun: 15.000.000,00 kuna
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi 200.000,00 do 500.000,00 kuna godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kuna.
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.
Okvirni kraj vrednovanja: rujan 2017. godine.

Prijava na natječaj Partnerstvo u istraživanjima odvijat će se putem e-pošte programa Partnerstvo u istraživanjima partner@hrzz.hr. Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju i Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj Partnerstvo u istraživanjima i poslati e-poštom.
 
Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj možete slati na partner@hrzz.hr.

TEKST NATJEČAJA (.pdf)
CALL FOR PROPOSALS (.pdf)


UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ "PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA" (.pdf)
 
Prijavna dokumentacija (popis cjelokupne dokumentacije nalazi se u tekstu natječaja):

* ADMINISTRATIVNI OBRAZAC
* ADMINISTRATIVE FORM

* PRIJAVNI OBRAZAC
* APPLICATION FORM

* OBRAZAC FINANCIJSKI PLAN .xls
* FINANCIAL PLAN

* OBRAZAC RADNI PLAN
* WORK PLAN FORM

* OBRAZAC POTPORA USTANOVE
* INSTITUTIONAL SUPPORT FORM

* OBRAZAC POTPORA PARTNERSKE USTANOVE
 * PARTNER INSTITUTION SUPPORT FORM

Kriteriji za vrednovanje:

* Protokol za administrativni pregled prijava 
* Protocol for administrative check

*  Kriteriji za vrednovanje A
* 1st round evaluation criteria (A)

*  Kriteriji za vrednovanje B
* Peer review Form_B

*  Kriteriji za vrednovanje C
* Additional Criteria_C