Natječaji za radna mjesta

Natječaj za izvršnog direktora Hrvatske zaklade za znanost
 
Dana 24. rujna 2018. godine u Narodnim novinama objavljen je oglas za izbor i imenovanje izvršnog direktora Hrvatske zaklade za znanost:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8258191.html

Opis poslova izvršnog direktora nalazi se na poveznici.


Koordinator ESF potpora (m/ž)
 
Opis posla


Administrativna, financijska i logistička provedba Programa „Znanstvena suradnja“, uključujući izradu kvartalnih izvještaja i zahtjeva za nadoknadu sredstava, praćenje proračuna, osiguranje postizanja rezultata Programa i provođenja aktivnosti u skladu s hodogramom, koordiniranje aktivnosti, organizacija seminara i događanja, priprema materijala za sjednice Upravnog odbora i sjednice ostalih tijela vezanih uz poslove vrednovanja, komunikacija s vrednovateljima Hrvatske zaklade za znanost i osiguravanje pravovremenog provođenja postupaka vrednovanja, praćenje provedbe radnog plana pod-projekta i pridržavanja ugovornih obveza, posredovanje u komunikaciji između korisnika istraživačkih potpora i Upravnog odbora Hrvatske Zaklade zaklade za znanost, priprema financijskog plana za Program kao i ostalih izvještaja, obavljanje drugih poslova po nalogu voditelja Odjela za međunarodne programe i fondove.

Traže se 2 izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Programa „Znanstvena suradnja“ (okvirno trajanje Programa je od 4 do 5 godina) uz probni rok od 6 mjeseci, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, Zagreb.

Uvjeti

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
 • završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima pripreme i provedbe znanstvenih projekata i/ili projekata financiranih iz EU Fondova i/ili ESI fondova
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • opće poznavanje propisa Europskog socijalnog fonda i poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
 • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel)
 • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju
Prednost: važeći certifikat u području javne nabave; iskustvo u radu na znanstvenim projektima, EU projektima i/ili projektima financiranih iz strukturnih fondova EU kao voditelj/koordinator/administrator projekata i/ili stečeno radno iskustvo u znanstvenim institucijama koje su korisnici EU sredstava ili sredstava iz strukturnih fondova EU; završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, što ih organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe.

Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku putem linka za prijavu koji je dostupan na portalu MojPosao.net.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.


Stručna sprema: Visoka stručna sprema, Magistar struke
Potrebne godine iskustva: 2
Jezici: Engleski (napredno)
Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet
Županija rada: Grad Zagreb
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Objavljeno: 18.6.2018.
Rok prijave: 09.7.2018.
 
Prijave isključivo putem portala MojPosao.net.
 
  
Koordinator međunarodnih natječaja (m/ž)
 
Opis posla

Koordinira programske aktivnosti u Odjelu za međunarodne programe i fondove, obavlja administrativne i stručne poslove pripreme i prijave projekata na EU i međunarodne fondove, sudjeluje u pripremi ugovora o financiranju, prikuplja analitičke podatke o programima, priprema naloge za isplatu za projekte, priprema relevantna izvješća i planove o provedbi programa financiranih iz međunarodnih fondova, osigurava postizanje rezultata programa i provođenja aktivnosti u skladu s hodogramom, priprema materijale za sjednice Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost i sjednice ostalih odbora vezanih uz poslove vrednovanja, komunicira s vrednovateljima Hrvatske zaklade za znanost i osigurava pravovremeno provođenje postupaka vrednovanja, prati provedbu radnog plana pod-projekata i pridržavanja ugovornih obveza, posreduje u komunikaciji između korisnika potpora i Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost, organizira seminare, konferencije, sastanke i ostala događanja, sudjeluje u pripremi publikacija i materijala Hrvatske zaklade za znanost (letci, Glasnik, godišnje izvješće i ostali dokumenti), brine o sadržaju mrežnih stranica Hrvatske zaklade za znanost, prevodi stručne tekstove s engleskog i na engleski jezik, obavlja druge poslove po nalogu voditelja Odjela ili izvršnog direktora.

Traži se 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta, s mjestom rada u uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, Zagreb.

Uvjeti

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 • najmanje 1 godinu radnog iskustva na sličnim poslovima
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • opće poznavanje propisa Europskog socijalnog fonda i poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
 • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel)
 • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju

Prednost: iskustvo u radu na EU projektima i/ili projektima financiranih iz strukturnih fondova EU kao voditelj/koordinator/administrator projekata i/ili stečeno radno iskustvo u institucijama koje su korisnici EU sredstava ili sredstava iz strukturnih fondova EU, završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, što ih organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe
 
Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku putem linka za prijavu koji je dostupan na portalu MojPosao.net.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.
Stručna sprema: Visoka stručna sprema, Magistar struke
Jezici: Engleski (napredno)
Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet
Županija rada: Grad Zagreb
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Objavljeno: 7.6.2018.
Rok prijave: 15.6.2018.
 
Prijave isključivo putem portala MojPosao.net.

 


Koordinator ESF potpora (m/ž)

Opis posla

Administrativna, financijska i logistička provedba programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, uključujući izradu kvartalnih izvještaja i zahtjeva za nadoknadu sredstava, praćenje proračuna, osiguranje postizanja rezultata Programa i provođenja aktivnosti u skladu s hodogramom, koordiniranje aktivnosti, organizacija seminara i događanja, priprema materijala za sjednice Upravnog odbora i sjednice ostalih tijela vezanih uz poslove vrednovanja, komunikacija s vrednovateljima Hrvatske zaklade za znanost i osiguravanje pravovremenog provođenja postupaka vrednovanja, praćenje provedbe radnog plana pod-projekta i pridržavanja ugovornih obveza, posredovanje u komunikaciji između korisnika istraživačkih potpora i Upravnog odbora Hrvatske Zaklade zaklade za znanost, priprema financijskog plana za Program kao i ostalih izvještaja, obavljanje drugih poslova po nalogu voditelja Odjela za mlade istraživače.
 
Dva izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme za vrijeme trajanja programa „Projekt mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, uz probni rok od 6 mjeseci, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, Zagreb.
 
Uvjeti

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
 
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
 

 
Prednost: iskustvo u radu na EU projektima i/ili projektima financiranih iz strukturnih fondova EU kao voditelj/koordinator/administrator projekata i/ili stečeno radno iskustvo u institucijama koje su korisnici EU sredstava ili sredstava iz strukturnih fondova EU. Završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, što ih organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja.
 
Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.
 
Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku putem linka za prijavu koji je dostupan na portalu MojPosao.net .
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.
Stručna sprema: Visoka stručna sprema, Magistar struke
Jezici: Engleski (napredno)
Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet
Županija rada: Grad Zagreb
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Objavljeno: 2.1.2018.
Rok prijave: 8.1.2018.
 
Prijave isključivo putem portala MojPosao.net 
     
Koordinator znanstvenih projekata i programa (m/ž)
 
Opis posla
Pomaže u pripremi i organizaciji postupaka vrednovanja i izvještavanja o provođenju programa i projekata Zaklade, prikuplja analitičke podatke o programima, pomaže u organizaciji ostalih aktivnosti vezanih uz programe Zaklade (radionice, konferencije, sastanci i ostale aktivnosti), brine o sadržaju mrežnih stranica Zaklade kako bi se osigurao jasan i svjež izvor informacija o programskim aktivnostima i postignućima Zaklade, sudjeluje u pripremi ugovora o financiranju, sudjeluje u pripremi publikacija i radnih materijala.
 
Traži se više izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s mogućnošću produljenja, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, V. Nazora 2, Opatija.

Uvjeti
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku putem linka za prijavu koji je dostupan na portalu MojPosao.net (www.moj-posao.net).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.
Stručna sprema: Magistar struke, Visoka stručna sprema
Jezici:Engleski (napredno)
Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet
Županija rada: Primorsko-goranska
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Objavljeno: 31. listopada 2017.
Rok prijave: 14. studenog 2017.
 
Prijave isključivo putem portala MojPosao.net (www.moj-posao.net).Koordinator znanstvenih projekata i programa (m/ž)
 
Opis posla
Pomaže u pripremi i organizaciji postupaka vrednovanja i izvještavanja o provođenju programa i projekata Zaklade, prikuplja analitičke podatke o programima, pomaže u organizaciji ostalih aktivnosti vezanih uz programe Zaklade (radionice, konferencije, sastanci i ostale aktivnosti), brine o sadržaju mrežnih stranica Zaklade kako bi se osigurao jasan i svjež izvor informacija o programskim aktivnostima i postignućima Zaklade, sudjeluje u pripremi ugovora o financiranju, sudjeluje u pripremi publikacija i radnih materijala.
 
1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s mogućnošću produljenja,  s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, V. Nazora 2, Opatija.

Uvjeti
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku putem linka za prijavu koji je dostupan na portalu MojPosao.net (www.moj-posao.net).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.
Stručna sprema: Magistar struke, Visoka stručna sprema
Jezici:Engleski (napredno)
Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet
Županija rada: Primorsko-goranska
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Objavljeno: 26. srpnja 2017.
Rok prijave: 27. kolovoza 2017.
 
Prijave isključivo putem portala MojPosao.net (www.moj-posao.net).Koordinator istraživačkih potpora (m/ž)
 
Opis posla:
Koordinira programske aktivnosti, obavlja administrativni pregled dokumentacije pristigle na natječaj, sudjeluje u izradi natječajne dokumentacije, priprema materijale za sjednice Upravnog odbora i sjednice ostalih odbora vezanih uz poslove vrednovanja, organizira i sudjeluje na evaluacijskim sjednicama, komunicira s vrednovateljima Zaklade i osigurava pravovremeno provođenje postupaka vrednovanja, nadgleda provođenje potpora i pridržavanje ugovornih obveza, surađuje sa stručnim suradnikom za financijsko praćenje projekata, omogućava redovitu vezu između korisnika istraživačkih potpora i Upravnog odbora, priprema izvješća o programima, obavlja druge poslove po nalogu voditelja Odjela.
 
1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, s mogućnošću produljenja ugovora o radu, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, Zagreb.

Uvjeti
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
 
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
Prednost: iskustvo rada u znanstvenoj administraciji ili znanosti i visokom obrazovanju.
 
Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.
 
Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku putem linka za prijavu koji je dostupan na portalu MojPosao.net www.moj-posao.net

Stručna sprema:
Visoka stručna sprema, Magistar struke
Jezici: Engleski (napredno)
Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Objavljeno: 19. lipnja 2017.
Rok prijave: 26. lipnja 2017.
 
Prijave isključivo putem portala MojPosao.net www.moj-posao.net