Paneli za vrednovanje

Panele za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje Hrvatske zaklade za znanost imenuje Upravni odbor Zaklade. Paneli se osnivaju prema znanstvenim područjima: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biotehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, društvene znanosti te humanističke znanosti. Ovisno o prijavama projektnih prijedloga na pojedini natječaj može se osnovati i panel za interdisciplinarno područje. 
Počevši od natječajnog roka IP-2019-04, odnosno, UIP-2019-04, Upravni odbor donio je odluku o okrupnjivanju panela i povezivanju društvenih s humanističkim znanostima te prirodnih s tehničkim znanostima, dok su biomedicinske znanosti, biotehničke znanosti i biologija povezane u znanosti o životu. Na taj će se način ujednačiti postupanje u vrednovanju projektnih prijedloga jer će svi paneli biti interdisciplinarni, a ujednačen broj članova panela vrednovat će približno jednak broj projektnih prijedloga.
Osnovne su zadaće panela procjena projektnih prijedloga te osiguravanje provedbe postupka vrednovanja u skladu s Priručnikom za vrednovanje projektnih prijedloga i ostalim općim aktima Zaklade. Članovi panela za svoj rad ne primaju naknadu.
Mandat članova panela traje tri godine s mogućnošću jednog reizbora. Imenovani članovi panela za vrijeme trajanja mandata mogu prijaviti projektni prijedlog ili biti u statusu suradnika na projektu, međutim u tom se slučaju isključuju iz postupka vrednovanja na tom natječajnom roku.
 

Članovi panela na natječajnom roku IP-2018-01

Članovi panela na natječajnom roku UIP-2017-05

Članovi panela na natječajnom roku IP-2016-06

 
Članovi panela na natječajnom roku IP-2019-04, odnosno UIP-2019-04:

 

1) Znanosti o životu
Panel ZŽ1 (temeljne medicinske znanosti, biologija (biokemija i molekularna biologija, genetika, opća biologija), biotehnologija u biomedicini
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Hrvoje Banfić Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
dr. sc. Tihomir Balog Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Ines Drenjančević Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet
doc. dr. sc. Željka Krsnik Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
dr. sc. Zrinka Kovarik Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
prof. dr. sc. Felix Wensveen Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće Sveučilište u Zagrebu, Prirodslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Janoš Terzić Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet 
prof. dr. sc. Olga Gornik Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 
Panel ZŽ2 (kliničke medicinske znanosti, veterinarska medicina, dentalna medicina)
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Boris Labar Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Igor Prpić Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Marija Heffer Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Toni Valković Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Dean Konjević Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
 prof. dr. sc. Asja Čelebić       Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
dr. sc. Anđelko Vidović Klinička bolnica "Dubrava", Zagreb
prof. dr. sc. Zdravko Janicki Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
dr. sc. Relja Beck Hrvatski veterinarski institut
 
Panel ZŽ3 (javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, farmacija, biotehnologija, prehrambena tehnologija, nutricionizam, kineziologija)
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Karin Kovačević Ganić Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
izv. prof. dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić Institut za antropologiju
prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
doc. dr. sc. Pavle Mikulić Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
prof. dr. sc. Tea Bilušić Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
prof. dr. sc. Jurislav Babić Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
prof. dr. sc. Vesna Jureša Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Vladimir Mićović Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac Svečilište u Zagrebu, Prehrambeno–biotehnološki fakultet
dr. sc. Kristina Pilipović  Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
izv. prof. dr. sc. Jelka Pleadin Hrvatski veterinarski institut
 
Panel ZŽ4 (poljoprivreda, šumarstvo, drvna tehnologija, biologija (botanika, ekologija, zoologija, evolucija i filogenija)
Titula, ime i prezime Ustanova
dr. sc. Domagoj Šimić Poljoprivredni institut Osijek
prof. dr. sc. Vlatka Rozman Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek
doc. dr. sc. Vjekoslav Živković Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
dr. sc. Alojzije Lalić Poljoprivredni institut Osijek
prof. dr. sc. Živana Ninčević Gladan Institut za oceanografiju i ribarstvo
izv. prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Goran Kušec Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek
prof. dr. sc. Marilena Idžojtić Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski fakultet
prof. dr. sc. Ivana Maguire Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Neven Voća Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
 
2)   Društvene i humanističke znanosti
DHZ1 (ekonomija, demografija, informacijske i komunikacijske znanosti, politologija, sociologija, socijalne djelatnosti, sigurnosne studije, rodni studiji, pravo)
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Nataša Šarlija Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Sonja Špiranec Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Branislava Baranović Institut za društvena istraživanja
prof. dr. sc. Mira Lulić Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Josip Arnerić Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Gordana Vilović Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
izv. prof. dr. sc. Maja Ćukušić Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Saša Božić Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju
prof. dr. sc. Marko Petrak Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
 
DHZ2 (etnologija i antropologija, znanost o umjetnosti, povijest umjetnosti, povijest, arheologija, teologija, filozofija)
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Robert Matijašić Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Anita Sujoldžić Institut za antropologiju
izv. prof. dr. sc. Luca Malatesti Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
dr. sc. Tvrtko Zebec Institut za etnologiju i folkloristiku
prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Nadežda Čačinović Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Marina Vicelja Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Zdenka Janeković Römer Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
dr. sc. Milan Pelc Institut za povijest umjetnosti
 
DHZ3 (pedagogija, psihologija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedija, filologija, obrazovne znanosti)
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
dr. sc. Renata Franc Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
prof. dr. sc. Kornelija Mrnjaus Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Sanja Roić Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
dr. sc. Amir Kapetanović Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
prof. dr. sc. Neven Jovanović Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Davor Dukić Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Ingrid Brdar Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
 
3) Prirodne i tehničke znanosti
PTZ1 (matematika, računarstvo)
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Mladen Jurak Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Ninoslav Truhar Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku
prof. dr. sc. Nenad Antonić Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Borka Jadrijević Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Ozren Perše Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Sanja Singer Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
izv. prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet u Rijeci
prof. dr. sc. Slobodan Ribarić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
dr. sc. Ivica Kopriva Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Sven Lončarić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
izv. prof. dr. sc. Ljiljana Šerić Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje 
PTZ2 (arhitektura i urbanizam, geodezija, građevinarstvo, geologija, geografija, grafička tehnologija, tekstilna tehnologija, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo)
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Tatjana Rukavina Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
prof. dr. sc. Miodrag Roić Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet
doc. dr. sc. Igor Majnarić Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
dr. sc. Josip Terzić Hrvatski geološki institut
prof. dr. sc. Zenun Skenderi Sveučilište u  Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
prof. dr. sc. Dražen Balen Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Franjo Šumanovac Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
doc. dr. sc. Damir Modrić Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
dr. sc. Aleksandra Deluka Tibljaš Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci
prof. dr. sc. Ante Šiljeg Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju
 
PTZ3 (elektrotehnika, brodogradnja, metalurgija, strojarstvo, tehnologija prometa i transport, zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika)
Titula, ime i prezime Ustanova
Prof. dr. sc. Anica Trp Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet u Rijeci
prof. dr. sc. Branko Blagojević Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
prof. dr. sc. Nenad Vulić Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet
izv. prof. dr. sc. Andrej Jokić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
doc. dr. sc. Silvestar Šesnić Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
prof. dr. sc. Srete Nikolovski Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
prof. dr. sc. Joško Deur Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet u Rijeci
dr. sc. Roberto Žigulić Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet u Rijeci
dr. sc. Daniel Rolph Schneider Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 
PTZ4 (fizika, geofizika)
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Krešimir Pavlovski Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Andreja Gajović Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Miroslav Požek Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Biljana Lakić Institut Ruđer Bošković
dr. sc. Osor Slaven Barišić Institut za fiziku
doc. dr. sc. Ivana Herceg Bulić Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Ticijana Ban Institut za fiziku
dr. sc. Ivan Kokanović Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Matko Milin Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr.sc. Mirko Planinić Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Denis Sunko Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Darko Koračin Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
 
PTZ5 (kemija, kemijsko inženjerstvo)
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
dr. sc. Kata Majerski Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Igor Jerković Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
prof. dr. sc. Marina Trgo Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
prof. dr. sc. Ines Primožič Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Predrag Novak Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Sanja Tomić Institut Ruđer Bošković
dr. sc. Borislav Kovačević Institut Ruđer Bošković
dr. sc. Vesna Tomašić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
prof. dr. sc. Hrvoje Kušić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije