Dokumenti

USTROJ

NORMATIVNI AKTI


Akti doneseni do 2013. godine:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

REVIZORSKA IZVJEŠĆA I ZAPISNICI O PROVEDENOM NADZORU

PLANIRANJE AKTIVNOSTI


JAVNA NABAVA

U skladu s obvezom utvrđenom člankom 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 Odluka Ustavnog suda) Hrvatska zaklada za znanost objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije zaključiti ugovor o javnoj nabavi.
 
 1. Druga izmjena plana nabave za 2018. godinu
 2. Prva izmjena plana nabave za 2018. godinu
 3. Plan nabave za 2018. godinu
 4. Druga izmjena plana nabave za 2017. godinu
 5. Izmjena Plana nabave za 2017. godinu
 6. Plan nabave za 2017. godinu
 7. Plan javne nabave za 2016. godinu
 8. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova (pročišćeni tekst)
 9. Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova
 10. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave robe, usluga i radova
  1 - Zahtjev za dostavu podataka za izradu Plana nabave
  2 - Zahtjev za izmjenu-dopunu Plana nabave
  3 - Zahtjev za pokretanje postupka nabave
  4 - Poziv na dostavu ponude
  5 - Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda
 11. Plan javne nabave za 2015. godinu
 12. Plan javne nabave za 2014. godinu
 13. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini
 14. Odluka o izmjenama i dopunama Plana javne nabave za 2013. godinu
 15. Odluka o dopuni Plana javne nabave za 2013. godinu
 16. Plan javne nabave za 2013.godinu 
 17. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini
 18. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 19. Registar ugovora jednostavne nabave za 2018. godinu
 20. Registar ugovora jednostavne nabave za 2017. godinu