Zatvoren natječaj QuantERA 2019

Poziv na podnošenje prijedloga mreže QuantERA (ERA-NET Cofund in Quantum Technologies) zatvoren je 18. veljače 2019.

Projektne prijedloge podnosili su projektni konzorciji koji se sastoje od tri do šest partnera (istraživačkih skupina) iz najmanje tri različite države koje sudjeluju u QuantERA konzorciju. Prijave su se podnosile putem sustava ESS, koji je omogućila Francuska nacionalna istraživačka agencija (ANR). Prema podacima koje je proslijedio ANR podneseno je 85 prijava. Sada slijedi administrativna provjera prijava, tijekom koje će nacionalne/regionalne organizacije za financiranje istraživanja koje sudjeluju u mreži QuantERA provjeriti prihvatljivost partnera u konzorciju koji dolaze iz njihovih zemalja te samih prijedloga. Prijedlozi koji zadovolje administrativnu provjeru bit će upućeni u postupak vrednovanja, koji će se odvijati u dva kruga: prvo će se vrednovati skraćeni prijedlozi, a nakon toga, ako budu pozitivno ocijenjeni u prvom krugu, vrednovat će se potpuni prijedlozi.
 
Ovim putem podsjećamo hrvatske prijavitelje da u svrhu administrativne provjere moraju u roku od 10 dana Hrvatskoj zakladi za znanost dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  • Financijski plan iz obrasca “QuantERA Call 2019 - Financial Form” u Excel dokumentu (samo stranica koja se odnosi na hrvatskog prijavitelja);
  • Kopiju predanog prijavnog obrasca (QuantERA Full Proposal), PDF dokument;
  • Obrazac „Potpora organizacije hrvatskog prijavitelja” (najviše 2 stranice – detaljan opis potpore organizacije, izjave, vlastoručni potpisi voditelja projekta i čelnika organizacije te pečat organizacije), PDF dokument;
  • Izjavu o izbjegavanju dvostrukog financiranja, potpisanu i ovjerenu od strane čelnika organizacije, PDF dokument;
  • Izjavu o statusu PDV-a, potpisanu i ovjerenu od strane čelnika organizacije, PDF dokument;
  • Potpisano pismo namjere za sudjelovanje u predloženome projektu za sve suradnike i konzultante koji nisu zaposleni na organizaciji hrvatskog prijavitelja, PDF dokument;
  • Potvrdu o etičnosti istraživanja (ako je primjenjivo), PDF dokument.
Dokumentaciju za provjeru potrebno je dostaviti najkasnije do 28. veljače 2019. na e-mail adrese kristinak@hrzz.hr i dario@hrzz.hr s naslovom: „Natječaj QuantERA 2019”. Detaljnije upute za ispunjavanje pojedinih obrazaca navedene su u dokumentu "Upute za hrvatske prijavitelje” (stranice 12.-13.) koji je bio objavljen u okviru natječaja.