Najava natječaja „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja““

Hrvatska zaklada za znanost najavljuje Natječaj za prijavu projekata za Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori "ZNANSTVENA SURADNJA" (u daljnjem tekstu: Program „Znanstvena suradnja“). Svrha Programa je prijenos znanja i privlačenja ulaganja u sustav znanosti RH te posredno i u sustav gospodarstva kroz suradnju domaćih i znanstvenika iz dijaspore. Konačni cilj Programa je poticanje zapošljavanja znanstvenika u ranoj fazi razvoja karijere i umrežavanje sa znanstvenicima u dijaspori. Također, razvijaju se i osnažuju kompetencije za sudjelovanje u natječajima europskih i međunarodnih organizacija.

Natječajem Programa „Znanstvena suradnja“ predviđena je provedba znanstveno-istraživačkih projekata u svim znanstvenim područjima u trajanju najdulje do 31.12.2022. godine (planirani je početak projekata sredina 2019. godine) te zapošljavanje najmanje dvaju mladih znanstvenika po projektu od kojih jedan mora biti doktorand, a ostali doktorandi ili poslijedoktorandi u ranoj fazi razvoja karijere. Financirat će se provođenje znanstvenog istraživanja, ukupan trošak plaća mladih znanstvenika, mobilnost i neizravni troškovi.

Očekivano je otvaranje natječaja krajem 2018. godine s rokom prijave dva mjeseca od otvaranja, a svi detalji i prijavna dokumentacija objavljeni su na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost.

Napomena: obrasci na navedenoj mrežnoj stranici informativne su naravi. Službene će verzije obrazaca biti dostupne nakon otvaranja natječaja, kada će biti objavljene i detaljne informacije o izmjenama natječajne dokumentacije i načinu ispunjavanja prijave.

Ovaj će natječaj biti sufinanciran sredstvima Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, specifičan cilj Operativnog programa 10.II.3. „Poboljšanje uvjeta rada za hrvatske istraživače“.

U svrhu promocije i pojašnjenja Natječaja održat će se informativne radionice u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Datumi održavanja informativnih radionica bit će objavljeni na mrežnim stranicama HRZZ-a.

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo na adresu elektroničke pošte znanstvena.suradnja@hrzz.hr, a svi će odgovori biti objavljeni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost jednom tjedno.