Natječajna dokumentacija

 29.06.2018.

P: Obrazac A, odjeljak a (životopis mentora) u predlošku nije ograničen brojem znakova (npr. 4000 znakova s razmacima). U prethodnim natječajima za doktorande je postojalo ograničenje. Radi li se o omašci ili je jedino bitno da obrazac A ima najviše 7 stranica?
O: Kao što je napisano u Obrascu A, potrebno je poštivati zadani broj stranica, odnosno najviše 7 stranica. Odjeljak b: Popis postignuća u posljednjih 5 godina i Odjeljak c: Plan razvoja karijere doktoranda također sadrže ograničenja kojih se treba pridržavati. Odjeljci kod kojih nije ništa naznačeno, ne sadrže posebna ograničenja.