Održan XVIII. Kolokvij HAZU i HRZZ


U srijedu, 30. svibnja 2018., održan je XVIII. Kolokvij u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatske zaklade za znanost, u sklopu kojeg je prof. dr. sc. Mirjana Sanader održala predavanje pod nazivom „Između Dunava i Mediterana - Uloga rimske vojske u mobilnosti ljudi i roba na tlu Hrvatske u antici“.
 
Na predavanju su predstavljeni rezultati istraživanja provedenih u sklopu istoimenog projekta s naglaskom na rezultate sustavnih arheoloških istraživanja na nalazištu Gardun-Vojnić kod Trilja (antički Tilurium) te sustavnog terenskog pregleda određenih dionica hrvatskog dijela dunavskog limesa.

Snimku predavanja možete pogledati ovdje.