Održano predstavaljanje programa i projekata HRZZ-a u Osijeku

Programe Hrvatske zaklade za znanost na Sveučilištu  J. J. Strossmayera u Osijeku predstavio je prof. dr. sc. Dean Ajduković, zamjenik predsjednika Upravnoga odbora Zaklade, a naglasak je bio na programu „Uspostavni istraživački projekti“  čija je svrha omogućiti osamostaljenje mladih znanstvenika i stvaranje istraživačkih grupa u svim znanstvenim područjima.

O iskustvu s programima Hrvatske zaklade za znanost te temi istraživanja u istraživačkom projektu „Problemi u ponašanju djece školske dobi: Uloga izvršnih funkcija, individualnih, obiteljskih i genetskih čimbenika“ govorila je voditeljica projekta doc. dr. sc. Silvija Ručević s Filozofskog fakulteta u Osijeku. Doc. dr. sc. Tomislav Matić, s Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, predstavio  je uspostavni istraživački projekt „Energetski učinkovit asinkroni bežični prijenos“ kojega je voditelj te iznio svoja iskustva s programom Uspostavni istraživački projekti.
Kako bi se približio postupak vrednovanja i dale smjernice u važnosti pojedinih aspekata prijave,  o radu panela Hrvatske zaklade za znanost govorila je  prof. dr. sc. Vlatka Rozman, članica panela za vrednovanje za polja poljoprivreda, šumarstvo i drvna tehnologija.