Očitovanje o rezultatima natječaja „Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. godine“


Povodom članka koji je objavljen u Jutarnjem listu dana 26. siječnja pod naslovom „Hrvatska zaklada za znanost odbila je moj projekt iz skandaloznih razloga“ očitujemo se o rezultatima natječaja za „Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. godine“ (dalje u tekstu: Program).

Hrvatska zaklada za znanost, zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u travnju 2016. godine otvorila je natječaj „Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. godine“. Program je ustrojen odlukom Vlade Republike Hrvatske od 22. studenog 2015. godine (dalje u tekstu: Odluka) kojom su definirane organizacija, financiranje,  model provedbe te prioritetna tematska područja istraživanja i razvoja u području klimatskih promjena. Sredstva za provedbu ovog Programa osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a provodi ga Hrvatska zaklada za znanost. Tekst natječaja, uvjete i postupak vrednovanja zajednički je utvrdilo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Hrvatska zaklada za znanost.

Na natječaj je podneseno 37 prijava projektnih prijedloga. S obzirom na osigurana sredstva (17 milijuna kuna), na temelju međunarodne istorazinske recenzije i mišljenja panela za vrednovanje, za financiranje je preporučeno 10 projekata.

Projektni prijedlog pod nazivom „Korištenje podatkovne analitike za razvoj upravljačkih strategija sustava zgrade“, kojeg je prijavila doc. dr. sc. Tea Žakula s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu nije preporučen za financiranje. Stručnjaci iz Panela za vrednovanje su smatrali da projektni prijedlog nedovoljno ispunjava Kriterije za vrednovanje projektnog prijedloga u prvom krugu. Kriteriji su bili javno objavljeni na stranicama Hrvatske zaklade za znanost, a prijavitelji su bili upućeni na njih u tekstu samog natječaja.   

Postupak vrednovanja projektnih prijedloga na ovom natječaju uključivao je vrednovanje projektnog prijedloga i vrednovanje voditelja projekta. U vezi prijedloga projekta koji je prijavila doc. dr. sc. Tea Žakula, panel je istaknuo kako je temeljena slabost ovoga projektnog prijedloga nedovoljna razrađenost Radnoga plana. Naime, prema predloženom Radnom planu, pod Isporukama (rezultatima) očekuju se samo brojna izvješća i računi za kupljenu opremu, što je neprihvatljivo za ovakav istraživački projekt, a osim toga se ne planira objavljivanja značajnih znanstvenih radova s mladim istraživačima. Po mišljenju Panela za vrednovanje izbor istraživačke grupe nije bio u skladu s postavljenim ciljem Natječaja "Potaknuti natjecanje istraživačkih projekata u formi istraživačkih konzorcija sastavljenih od većeg broja istraživača s različitih institucija, koji će voditi računa o uključivanju mladih znanstvenika te u istraživanju dati fokus na inovativna primjenjiva rješenja".

Kriteriji vezani za voditelja projekta navedeni su u tekstu natječaja, gdje je navedeno: „Očekuje se da je voditelj projekta iskusan i aktivan znanstvenik čija su dosadašnja postignuća (track-record) primjerena njegovu području istraživanja i stupnju karijere, uključujući: publikacije (kao glavni autor) u prestižnim znanstvenim časopisima s međunarodnom recenzijom, sposobnost uključivanja mladih znanstvenika u istraživanje, iskustvo u vođenju ili sudjelovanju na domaćim i međunarodnim projektima, iskustvo u vođenju istraživačke skupine“. Dakle, natječajem je bilo precizirano da se kao voditelj projekta traži iskusan znanstvenik s velikim iskustvom u provođenju sličnih projekata. Kod vrednovanja doc. dr. sc. Tee Žakule, panel je istaknuo je da prijaviteljica mlada i perspektivna znanstvenica, ali da nema iskustva u sudjelovanju i/ili vođenju međunarodnih i/ili domaćih znanstvenih projekata. Isto tako, prijaviteljica nema iskustvo mentoriranja doktoranada što nije neuobičajeno budući da je postala docentica u lipnju 2016. godine. Izostanak mentorskog iskustva za ovaj je natječaj bitan nedostatak s obzirom da su okosnica projektne prijave doktorandi koje se planira zaposliti na razdoblje od dvije godine. Sve navedeno panel za vrednovanje nije istaknuo kao osobni nedostatak prijaviteljice već kao nedostatak prijave na natječaj.

Zaključno, željeli bismo istaknuti kako Hrvatska zaklada za znanost provodi posebne programe predviđene za podupiranje aktivnosti mladih istraživača i razvoja njihove karijere. Tako npr., cilj programa „Uspostavni istraživački projekti“ je upravo razvoj samostalnih istraživačkih karijera mladih istraživača. U sklopu ovog programa znanstvenici imaju mogućnost oformiti vlastitu istraživačku grupu tijekom trogodišnjeg financiranja u ukupnom iznosu do milijun kuna po projektu. Zaklada  financira  više od 100 projekta čiji su voditelji mahom docenti, dakle gotovo četvrtina projekata koje Zaklada trenutno financira. S obzirom na izvrsne rezultate koje je ovaj program pokazao u proljeće se planira otvaranje novog natječaja kroz koji bi se poduprlo oko 60 novih uspostavnih projekata. Osim skorog otvaranja ovog natječaja, trenutno je otvoren i natječaj „Moja prva suradnja“ kojim se želi omogućiti uspostavljanje suradnje između mladih istraživača na poslijedoktorskog razini i iskusnih znanstvenika i stručnjaka iz dijaspore. Konačno, Hrvatska zaklada za znanost trenutno financira 330 doktoranada zaposlenih na hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima. Smatramo da kroz ove programe, a u skladu s financijskim mogućnostima, Zaklada poduzima brojne mjere kako bi se omogućio razvoj karijera mladih istraživača, odnosno kako bi se osiguralo da najbolji studenti diplomskih i doktorskih studija ostanu u Hrvatskoj i odaberu znanost kao svoj životni poziv. Zaklada će svakako nastojati razviti i provesti dodatne programe koji bi perspektivnim mladim istraživačima pružili bolje uvjete rada i veća sredstva za istraživanje kako bi svoj talent što bolje izrazili.