Predstavljeni rezultati projekta "Prirodom inspirirane održive metodologije za pripravu lijekova"

Temeljem Ugovora o donaciji sklopljenog između Hrvatske zaklade za znanost i farmaceutske kompanije AbbVie, 15. lipnja 2015. godine raspisan je natječaj „AbbVie-HRZZ nagrada za izvrsne mlade znanstvenike u polju farmacije“. Nagrada je temeljem ovoga natječaja dodijeljena dr. sc. Matiji Gredičaku sa Instituta Ruđer Bošković " za jednogodišnje istraživanje pod nazivom "Prirodom inspirirane održive metodologije za pripravu lijekova".
Prezentacija rezultata projekta održana je na Institutu Ruđeru Bošković, 5. prosinca 2016. godine. 

Prema riječima voditelja projekta, farmaceutska industrija sve veći naglasak stavlja na razvoj metoda priprave lijekova s ciljem ušteda u proizvodnji. Zahtjevi prilikom razvoja novih metoda uključuju uštedu energije, smanjenje kemijskog otpada, očuvanje biosustava, smanjenu upotrebu otapala, te izbjegavanje katalizatora na bazi teških metala ili skupih biokatalizatora. Projektom je predviđen razvoj održivih metodologija inspiriranih Prirodom u svrhu ekonomičnije priprave farmaceutika. Provedbom projekta razvijena je nova katalitička tehnologija za pripravu optički čistih isoindolinonskih jezgri. Isoindolinonske jezgre strukturne su osnove niza lijekova, npr. klortalidona (diuretik), pazinaklona (sedativ) i eszopiklona (sedativ). Upotrebom organskih katalizatora – kiralnih Brønstedovih kiselina – iz jeftinih i lako dostupnih početnih spojeva asimetričnom Friedel–Craftsovom reakcijom generiraju se optički obogaćene isoindolinonske jezgre. Transformacija je brza, odvija se pri sobnoj temperaturi uz prisutstvo zraka i pri visokim koncentracijama, te rezultira s isoindolinonskim jezgrama u izvrsnim iskorištenjima. Iako razvijeni protokol ne zahtijeva upotrebu inertnih plinova, grijanje/hlađenje, odnosno velike količine otapala, optičke čistoće produkata ovise o kemijskim strukturama početnih spojeva.
S obzirom da AbbVie-HRZZ program najveću pažnju u ocjenjivanju posvećuje upravo ideji prijedloga i dosadašnjoj karijeri mladog istraživača, pružena je mogućnost ostvarivanja neophodih preliminarnih rezultata i praćenja vidljivosti kao podloge za uspostavljanje istraživačke grupe. Kvaliteta rezultata i saznanja ostvarenih u ovome projektu poslužit će kao ključni temelj za prijave na buduće natječaje, zaključuje dr. Gredičak.

AbbVie-HRZZ nagrada dodjeljuje se izvrsnim mladim znanstvenicima za provođenje istraživanja kojima se potiče razvoj inovacija te daljnja suradnja između industrije i privatnog sektora i javnih znanstvenih ustanova u polju farmacije.