Hrvatska zaklada za znanost svečano je obilježila 15. godišnjicu svoga osnutka

Hrvatska zaklada za znanost  je u srijedu, 23. studenog 2016. godine u Preporodnoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu svečano obilježila 15. godišnjicu svoga osnutka.

Hrvatsku zakladu za znanost osnovao je Hrvatski sabor posebnim zakonom u prosincu 2001. godine sa svrhom promocije znanosti, visokog školstva i tehnologijskog razvoja u Republici Hrvatskoj i temeljnim ciljem osiguravanja gospodarskog razvoja i poticanja zapošljavanja. Zaklada je osnovana pod nazivom Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, a njen je naziv 2010. godine promijenjen u Hrvatska zaklada za znanost.
O doprinosu Zaklade sustavu znanosti i visokog obrazovanja u posljednjih 15 godina najbolje govori podatak o više od 900 financiranih projekata u vrijednosti od oko 320 milijuna kuna. Važno je pritom naglasiti da se sredstva Zaklade dodjeljuju temeljem javnih natječaja, prema kriterijima izvrsnosti predloženog istraživanja i voditelja projektnog prijedloga, a nakon stručne međunarodne recenzije.
Kako bi se osigurao probir i financiranje najboljih projekata, Zaklada je razvila postupak kompetitivnog vrednovanja projektnih prijedloga. Postupak vrednovanja temelji se na međunarodnoj praksi istorazinskog vrednovanja u kojem sudjeluju međunarodni stručnjaci i na praksi panel vrednovanja u koja su uključeni hrvatski stručnjaci. U vrednovanju projektnih prijedloga Zaklade od prvih je programa sudjelovalo  nekoliko  tisuća hrvatskih i stranih znanstvenika koji su svojom stručnošću i predanošću značajno doprinijeli napretku znanosti u Hrvatskoj.

Na obilježavanju su govorili izaslanik premijera Andreja Plenkovića i zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta, mr. sc. Hrvoje Šlezak, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Zvonko Kusić,  te predsjednik Upravnoga odbora Zaklade akademik Dario Vretenar,  a prezentacije svojih znanstvenih projekata održali su akademik Mirko Orlić (Klima jadranske regije u njenom globalnom kontekstu) , prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš (Molekularni mehanizmi imunološkog djelovanja PVR(CD155) u virusnoj i tumorskoj patogenezi), prof. dr. sc. Bojan Jerbić (Novi koncept primijenjene kognitivne robotike u kliničkoj neuroznanosti) i prof. dr. sc. Mario Šlaus (Utjecaj endemskog ratovanja na zdravlje kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih populacija Hrvatske).

Akademik Dario Vretenar prisutnima se obratio s predavanjem na temu Uključivanje hrvatske znanstvene zajednice u europski istraživački prostor.