Rezultati natječaja "Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja"

Hrvatska zaklada za znanost raspisala je 1. travnja 2016. godine natječaj „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“.    
Cilj je natječaja izrada baze podataka hrvatskoga strukovnog nazivlja (usustavljenih terminoloških zbirki) pojedinih struka uz prijevodne istovrijednice na drugim jezicima (u prvom redu na engleskom, a po mogućnosti i na drugim europskim jezicima). U bazi, koju održava Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, trenutno je uključeno 20 struka i više od 30.000 hrvatskih naziva, njihove istovrijednice na engleskom ali i drugim jezicima (http://struna.ihjj.hr/).
Na natječaj koji je Hrvatska zaklada za znanost raspisala u travnju 2016. godine zaprimljeno je 20 projektnih prijava s ukupno traženim iznosom od 1.731.949,00 kuna dok je proračun ovoga programa 500.000,00 kuna.

Temeljem preporuke članova Stalnoga odbora za natječaj „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“, Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na 74. sjednici održanoj 25. srpnja 2016. godine donio je odluku kojom se za financiranje prihvaćaju sljedeći projektni prijedlozi (abecednim redom):

Projektni prijedlog „Hrvatsko oftalmološko nazivlje“,
prijavitelja dr. sc. Mladena Bušića, ustanova: Klinička bolnica „Sveti duh“  (Struna-2016-05-01)
Projektni prijedlog „Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja“,
prijaviteljice dr. sc. Vlatke Jirouš-Rajković, ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet (Struna-2016-05-02)
Projektni prijedlog „Genetički leksikon“,
prijaviteljice dr. sc. Mirjane Pavlica, ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet (Struna-2016-05-04)
Projektni prijedlog „Hrvatsko farmakološko nazivlje“,
prijaviteljice dr. sc. Kristine Peroš, ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet (Struna-2016-05-03)
Projektni prijedlog „Pojmovnik antičke arheologije-stručna terminologija iz arheologije antičkoga razdoblja“,
prijavitelja dr. sc. Domagoja Tončinića, ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (Struna-2016-05-05)
Projektni prijedlog „Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje“,
prijaviteljice dr. sc. Lidije Varga-Defterdarović, ustanova: Institut Ruđer Bošković (Struna-2016-05-06)