Akademik Dario Vretenar izabran za člana Akademije Europe

Predsjednik Upravnoga odbora Hrvatske zaklade za znanost, akademik Dario Vretenar, 26. lipnja 2016. godine izabran je za člana Akademije Europe        
(http://www.ae-info.org/ae/Acad_Main/List_of_Members). 
Akademija Europe osnovana je 1988. godine s ciljem promicanja vrijednosti europskog sustava obrazovanja i istraživanja sa sjedištem u Londonu, a broji oko 3.500 članova iz 35 država Europe i 8 izvaneuropskih zemalja. Akademik Vretenar redoviti je profesor u trajnome zvanju u Zavodu za teorijsku fiziku Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti postao je 2012. godine. Područje znanstveno-istraživačkog rada akademika Vretenara je teorijska nuklearna fizika i nuklearna astrofizika. Objavio je više od dvije stotine znanstvenih radova u najuglednijim svjetskim časopisima, organizirao brojne međunarodne znanstvene skupove i uredio više zbornika radova. Dobitnik je godišnje nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za područje prirodnih znanosti i matematike 2002. godine te Državne nagrade za znanost iz područja prirodnih znanosti 2003. godine. Akademik Vretenar predsjednik je Upravnoga odbora Hrvatske zaklade za znanost od 2013. godine.